Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En bilforsikring kan bestå av en rekke dekninger. Her gjennomgår vi alle delforsikringene som en bilforsikring kan bestå av.

Det er bare ansvarsforsikringen som du er nødt til å ha i en bilforsikring. Dette er lovfestet i Bilansvarsloven

Dette er de viktigste dekningene i bilforsikringen

Ansvarsforsikring

Alle bileiere er pliktig til å ha ansvarsforsikring. Forsikringen dekker det ansvaret som din bil kan påføre personer og gjenstander. Det er personer som står angitt i forsikringsbeviset, eller andre rettmessige brukere, som normalt omfattes av forsikringen.

Delkasko

Dette er en fellesbetegnelse på flere separate forsikringer. Disse kan også kjøpes hver for seg. I delkasko inngår vanligvis brann, tyveri, glassruteskader og redning.

  • Brannforsikringen dekker brann, lynnedslag og eksplosjon.
  • Tyveriforsikringen dekker tyveri, og skader i forbindelse med tyveri. Rent hærverk dekkes ikke.
  • Glassruteforsikringen dekker utskiftning av knust rute, eller reparasjon. Egenandelene ligger mellom 1.000 og 2.000 kroner.
  • Redningsforsikringen dekker hjemtransport av fører og passasjer, og berging av bil. Kalles også veihjelp. Denne tilbys i samarbeide med et bilredningsselskap.

Kasko

Utover delkasko dekkes skade på egen bil, også når du selv er skyld i uhellet. Den dekker altså kollisjon, hærverk, utforkjøring og annen tilfeldig ytre påvirkning.

Hvorvidt du skal ha kasko eller ikke, er et vanlig diskusjonstema. Det du bør se på, er om du i verste fall har råd til at bilen blir totalt ødelagt. Hvis bilen er lite verdt og du har lav bonus, kan det være uforholdsmessig dyrt å ha full kasko. For mange unge med lav bonus og lav verdi på bilen, vil det ofte ikke lønne seg å ha kasko.

Toppkasko (utvidet dekning)

Tilleggsdekning til kaskodekningen. Det normale er at denne dekker motorhavari (inntil et visst antall km), kostnad til leiebil som følge av en kaskoskade, og bagasje (opp til et visst kronebeløp). Og eventuelle andre tillegg.

Deldekningene i bilforsikringene

Dette er alle deldekningene som du kan finne under en av hoveddekningene. Rekkefølgen på deldekningene er den samme som du vil se på dekningsdetaljene på hver enkelt forsikring.

Her finner du en oversikt over dekningsdetaljer på alle bilforsikringene.

For å sammenligne deldekningene mellom selskapene kan du gå inn på disse oversiktene:

Bilforsikring - Ulykkesdekning

Bilforsikring - Dekning biltilbehør

Bilforsikring - Glassdekning

Bilforsikring - Veihjelp

Bilforsikring - Uhellsdekning

Bilforsikring - Leiebildekning

Bilforsikring - Totalskadegaranti / Nybilgaranti

Bilforsikring - Maskinskade

Ansvar/Juridisk

Erstatningsansvar ved personskade: Dette er lovbestemt til å være 10 millioner kroner.

Erstatningsansvar ved skade på ting; Dette er lovbestemt til å være 2 millioner kroner.

Rettshjelpsforsikring

Dekker utgifter til juridisk bistand for eier av motorvogn som er i en tvist. Standarden er 100.000 kroner, med en egenandel på 4.000 kroner og 20 prosent av det overskytende.

Fører- og passasjerulykkesforsikring

Forsikringen kommer til utbetaling hvis det skjer en ulykke i sammenheng med bilkjøringen. Dette er dekningene med beløpsområdet. Forskjellen fra en vanlig ulykkesforsikring er altså at denne gjelder for alle typer ulykker, ikke bare bilkjøring.

Ved død: Død ligger i området 100.000 til 200.000 kroner.

Ved invaliditet: Invaliditet ligger i området 200.000 til 500.000 kroner.

Barns invaliditet: Invaliditet ligger i området 200.000 til 1 million kroner.

Til bilen

Dette er dekninger som henger sammen med selve bilen.

Dekk og felger: Dekker vanligvis dekk og felg som levert når bilen var ny.

Fastmontert tilleggsutstyr utover det originale fra fabrikk. Beløpet som erstattes ligger i området 10.000 til 50.000 kroner.

Bagasje/personlig løsøre: Denne dekningen ligger i området 5.000 til 20.000 kroner.

Glass

Maks dekning ved reparasjon uten egenandel. Dekningen ligger i området 500 til 1.000 kroner uten å måtte betale egenandel..

Egenandel skifte av glass. Varierer mellom 2.000-2.500 kroner i egenandel.

Veihjelp / Redning

Veihjelp: Dekker assistanse på veien. Alle dekker dette.

Bilhjelp hjemme: Assistanse når bilen har problemer på hjemmeadressen. Ikke alle dekker dette.

Egenandel: Normalt er dette 500 kroner. Noen har null i egenandel

Uhell

Feilfylling av drivstoff. Mange forsikringer dekker ikke dette. Noen dekker det fullt ut.

Bilnøkkelforsikring. Flertallet dekker det ikke, noen dekker dette opp til  i 25.000 kroner.

Leiebil

Leiebil: Noen dekker det ikke, andre dekker klasse B/C. Noen dekker et visst antall kroner per dag.

Erstatning når leiebil ikke benyttes: Kompensasjon hvis du ikke benytter leiebil når du har rett til det. Dekkes det, ligger det i området 150 til 600 kroner dagen.

Antall dager leiebil er inkludert. Fra null til den tiden det tar å reparere bilen.

Totalskadegaranti/Nybilgaranti

Maks alder: Varierer fra ett til 3 år for at denne dekningen skal gi utbetaling.

Maks kjørelengde: Varierer fra 15.000 km til 100.0000 km for at denne dekningen skal gi utbetaling.

Verdigrense: Grense går fra 60-80 prosent.

Maskinskade

Maksimal alder: Den høyeste alderen bilen kan ha for at erstatning skal kunne utbetales.

Maks kjørelengde: Maksimal lengde som bilen kan ha kjørt for at erstatning skal kunne utbetales.

Egenandel ny bil: Denne egenandelen varierer fra 4.000 til 8.000 kroner.

Egenandel bil gått 125.000 km, 5 år gml: Denne egenandelen varierer fra 6.000 til 15.000 kroner.

Annet

Startleie ved leasing: Mange dekker ikke dette. Den vanligste dekningen er at rest startleie (fordelt over leieperioden) dekkes.

Parkeringsskade lagd av andre – maks: Noen få dekker skader når andre har laget en skade når du har parkert et sted.

Bonus

Startbonus ved nytegning: Størrelsen på bonusen ved første gangs tegning av bilforsikring.

Bonusskala: Hvor stort nedrykket er på forskjellige bonustrinn.

 

Se også:

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring