Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er forsikringsselskapenes utbetalinger på forskjellig gjenstander ved skade. Det er ulike regler mellom selskapene for hvor mye som blir trukket fra ved slit og elde.

Her har vi sett på en noen forskjellige gjenstander som er 2 år og 6 år gamle når skaden inntreffer. Der har vi satt opp hva verdien av gjenstandene settes til av de forskjellige forsikringsselskapene.

På mange forsikringsselskaper kommer det ikke klart frem hva som er verdiansettelsen. Her står i stedet et spørsmålstegn.

Gjenstandene vi har sett på er:

  • Mobiltelefon
  • PC
  • Hvitevarer
  • Brunevarer
  • Varmtvannsbereder
  • Møbler
  • Klær og sko
  • Sykkel
  • Sportsutstyr
  • Bøker

Viktige lenker til innboforsikringer:

Guide til innboforsikring.

Test av innboforsikring

Innboforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes Innbodekninger:

Innboforsikring - Dekning av ting

Innboforsikring - Tyveri

Innboforsikring - Sykkelforsikring

Innboforsikring - Juridiske dekninger

Innboforsikring - dekning ved flytting og lagring

Innboforsikring - erstatningsberegning

Innboforsikring - andre dekninger

Når gjenstandene er 2 år

Dette er verdiansettelsen av disse gjenstandene: mobiltelefon, PC, og hvitevarer.

Innboforsikring Mobil Data Hvit
DNB Standard 80% 90% 100%
DNB Topp 80% 90% 100%
Eika Innbo Bruktpris Bruktpris 100%
Eika Innbo Pluss Bruktpris Bruktpris 100%
Frende Standard 80% 80% 100%
Frende med uhell 80% 80% 100%
Gjensidige Innbo 80% 90% 100%
Gjensidige Innbo Pluss 80% 90% 100%
Hedvig 60% 65% 90%
If Basis ? ? ?
If Standard ? ? ?
If Super ? ? ?
KLP Innbo 80% 80% 100%
KLP Innbo Maks 80% 80% 100%
Landkreditt Innbo M.pris M.pris 100%
Landkreditt Utvidet M.pris M.pris 100%
SpareBank 1 Standard 80% 90% 100%
SpareBank 1 Topp 80% 90% 100%
Storebrand Standard 80% 80% 100%
Storebrand Super 80% 80% 100%
Tryg Standard ? ? 100%
Tryg Ekstra ? ? 100%

 

Dette er verdiansettelsen av disse gjenstandene: møbler, klær og sko, sykkel, og sportsutstyr.

Innboforsikring Møbler Klær-sko Sykkel Sport
DNB Standard 100% ? 100% ?
DNB Topp 100% ? 100% ?
Eika Innbo Bruktpris Bruktpris 100% Bruktpris
Eika Innbo Pluss Bruktpris Bruktpris 100% Bruktpris
Frende Standard 100% ? 100% ?
Frende med uhell 100% ? 100% ?
Gjensidige Innbo 100% ? 100% ?
Gjensidige Innbo Pluss 100% ? 100% ?
Hedvig 50% 35% 100% 60%
If Basis ? ? ? ?
If Standard ? ? ? ?
If Super ? ? ? ?
KLP Innbo ? 90% 100% ?
KLP Innbo Maks ? 90% 100% ?
Landkreditt Innbo 100% ? 100% ?
Landkreditt Utvidet 100% ? 100% ?
SpareBank 1 Standard 100% ? 100% ?
SpareBank 1 Topp 100% ? 100% ?
Storebrand Standard 100% 90% 100% 100%
Storebrand Super 100% 90% 100% 100%
Tryg Standard 100% ? 100% ?
Tryg Ekstra 100% ? 100% ?

Når gjenstandene er 6 år

Dette er verdiansettelsen av disse gjenstandene: mobiltelefon, PC, og hvitevarer.

Innboforsikring Mobil Data Hvit
DNB Standard 20% 50% 90%
DNB Topp 20% 50% 90%
Eika Innbo Bruktpris Bruktpris 100%
Eika Innbo Pluss Bruktpris Bruktpris 100%
Frende Standard 0,2 20% 70%
Frende med uhell 20% 20% 70%
Gjensidige Innbo 20% 20% 100%
Gjensidige Innbo Pluss 20% 20% 100%
Hedvig 10% 10% 50%
If Basis 6 år ? ?
If Standard ? ? ?
If Super ? ? ?
KLP Innbo 20% 20% 70%
KLP Innbo Maks 20% 20% 70%
Landkreditt Innbo M.pris M.pris 90%
Landkreditt Utvidet M.pris M.pris 90%
SpareBank 1 Standard 20% 50% 90%
SpareBank 1 Topp 20% 50% 90%
Storebrand Standard 20% 20% 90%
Storebrand Super 20% 20% 90%
Tryg Standard ? ? ?
Tryg Ekstra ? ? ?

 

Dette er verdiansettelsen av disse gjenstandene: møbler, klær og sko, sykkel, og sportsutstyr.

Innboforsikring Møbler Klær-sko Sykkel Sport
DNB Standard ? ? 80% ?
DNB Topp ? ? 80% ?
Eika Innbo Bruktpris Bruktpris 60% Bruktpris
Eika Innbo Pluss Bruktpris Bruktpris 60% Bruktpris
Frende Standard ? ? 70% ?
Frende med uhell ? ? 70% ?
Gjensidige Innbo ? ? 60% ?
Gjensidige Innbo Pluss ? ? 60% ?
Hedvig 20% 10% 60% 5%
If Basis
If Standard ? ? ? ?
If Super ? ? ? ?
KLP Innbo ? 20% 60% ?
KLP Innbo Maks ? 20% 60% ?
Landkreditt Innbo ? ? 80% ?
Landkreditt Utvidet ? ? 80% ?
SpareBank 1 Standard ? ? 80% ?
SpareBank 1 Topp ? ? 80% ?
Storebrand Standard 95% 50% 70% 95%
Storebrand Super 95% 50% 70% 95%
Tryg Standard ? ? ? ?
Tryg Ekstra ? ? ? ?

 

Dekningene på de forskjellige innboforsikringene:

Innboforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Eika Forsikring

Innboforsikring - Frende Forsikring

Innboforsikring - Gjensidige Forsikring

Innboforsikring - Hedvig

Innboforsikring - If Skadeforsikring

Innboforsikring - KLP Forsikring

Innboforsikring - Landkreditt Forsikring

Innboforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Storebrand Forsikring

Innboforsikring - Tryg Forsikring