Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger i forbindelse med utgifter til flytting og lagring.

Dekningene er satt opp i tabellen nedenfor.

Viktige lenker til innboforsikringer:

Guide til innboforsikring.

Test av innboforsikring

Innboforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes innbodekninger:

Innboforsikring - Dekning av ting

Innboforsikring - Tyveri

Innboforsikring - Sykkelforsikring

Innboforsikring - Juridiske dekninger

Innboforsikring - Erstatningsberegning

Innboforsikring - Andre dekninger

Dekning ved flytting og lagring

Annet bosted etter skade

Nødvendige merutgifter ved å måtte bo utenfor hjemmet når dette er ubeboelig på grunn av skade. Omtrent halvparten dekker dette full ut, resten har en maksimal dekning på 100.000 kroner.

Flytting og lagringsutgifter ved skade

Flytte-- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade. Dette dekkes av alle selskapene.

Lagringsforsikring

Dekning av innbo og løsøre som er mer permanent lagret. Her er det ikke så mange som har denne dekningen. Maksimal erstatning varierer fra 30.000 kroner til 1 million kroner.

Flytteforsikring

Dekker innbo og løsøre under flytting. Noe over halvparten har denne dekningen. Av dem er det noen som dekker dette fullt ut, ellers ligger maksimalbeløpet i området 50.000 kroner til 100.000 kroner.

Innboforsikring Bosted Flytting / lagring Lagringsf. Flyttef.
DNB Standard 100 000 Dekket Dekket Nei
DNB Topp Dekket Dekket Dekket 100 000
Eika Innbo 100 000 Dekket Nei Nei
Eika Innbo Pluss Dekket Dekket 50 000 100 000
Frende Standard Dekket Dekket Dekket Nei
Frende med uhell Dekket Dekket Dekket 100 000
Gjensidige Innbo Dekket Dekket Nei Nei
Gjensidige Innbo Pluss Dekket Dekket 30 000 Dekket
Hedvig 100 000 Dekket Nei 50 000
If Basis 100 000 Dekket Nei Nei
If Standard 100 000 Dekket Nei Dekket
If Super Dekket Dekket Nei Dekket
KLP Innbo Dekket Dekket Nei Nei
KLP Innbo Maks Dekket Dekket Nei Nei
Landkreditt Innbo Dekket Dekket Nei Nei
Landkreditt Utvidet Dekket Dekket Nei 100 000
SpareBank 1 Standard 100 000 Dekket Dekket Nei
SpareBank 1 Topp Dekket Dekket Dekket 100 000
Storebrand Standard 100 000 Dekket 1 000 000 Nei
Storebrand Super Dekket Dekket 1 000 000 Avtalt forsikringssum/max 50.000 per gjenstand
Tryg Standard 120 000 Dekket Nei Nei
Tryg Ekstra Dekket Dekket Nei 100 000

 

Dekningene på de forskjellige innboforsikringene:

Innboforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Eika Forsikring

Innboforsikring - Frende Forsikring

Innboforsikring - Gjensidige Forsikring

Innboforsikring - Hedvig

Innboforsikring - If Skadeforsikring

Innboforsikring - KLP Forsikring

Innboforsikring - Landkreditt Forsikring

Innboforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Storebrand Forsikring

Innboforsikring - Tryg Forsikring