Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på kontanter, rekonstruksjon av arkiver, tilbehør til bil og båt, motoriserte verktøy, sportsutstyr, droner, egenproduserte varer, yrkesløsøre, og matvarer i fryser.

Dekningene som er satt opp i tre tabeller nedenfor.

Viktige lenker til innboforsikringer:

Guide til innboforsikring.

Test av innboforsikring

Innboforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes Innbodekninger:

Innboforsikring - Tyveri

Innboforsikring - Sykkelforsikring

Innboforsikring - Juridiske dekninger

Innboforsikring - Dekning ved flytting og lagring

Innboforsikring - Erstatningsberegning

Innboforsikring - Andre dekninger

Dekning av penger, arkiv og fryser

Penger og verdipapirer
Dekker tap av penger og verdipapirer samlet. Erstatningen ligger i området 10.000 til 100.000 kroner.

Rekonstruksjon av arkiver
Med rekonstruksjon av arkiver menes gjenoppbygging av fotografier, film, notater, manuskripter, tegninger og datalagre. Erstatningen ligger i området 10.000 til 150.000 kroner.

Matvarer i fryser
Flertallet dekker innholdet i fryseren fullt ut. For de som har et maksimalbeløp ligger det i området 0 til 40.000 kroner.

Innboforsikring Penger Arkiv Fryser
DNB Standard 15 000 25 000 15 000
DNB Topp 30 000 50 000 30 000
Eika Innbo 50 000 150 000 Dekket
Eika Innbo Pluss 50 000 150 000 Dekket
Frende Standard 20 000 50 000 Dekket
Frende med uhell 20 000 50 000 Dekket
Gjensidige Innbo 20 000 50 000 Dekket
Gjensidige Innbo Pluss 20 000 50 000 Dekket
If Basis 10 000 40 000 0
If Standard 10 000 40 000 0
If Super 10 000 40 000 40 000
KLP Innbo 20 000 50 000 Dekket
KLP Innbo Maks 20 000 50 000 Dekket
Landkreditt Innbo 15 000 100 000 Dekket
Landkreditt Utvidet 100 000 100 000 Dekket
SpareBank 1 Standard 15 000 25 000 15 000
SpareBank 1 Topp 30 000 50 000 30 000
Storebrand Standard 20 000 50 000 40 000
Storebrand Super 30 000 100 000 Dekket
Tryg Standard 20 000 10 000 15 000
Tryg Ekstra 20 000 50 000 Dekket

Dekning av motorisert verktøy, Kano/kajakk/hangglider ol, droner

Gressklipper og snøfreser og andre motoriserte hageredskaper

Innenfor dette ligger det motoriserte hageredskaper som ikke går fortere enn 10 km/t. Dette dekkes fullt ut av så godt som alle.

Kano, kajakk, hangglider, paraglider og fallskjerm

Over halvparten av forsikringene dekker dette uten noen maksimal sum. For de som har det, ligger erstatningen i området 10.000 til 40.000 kroner.

Hobbydroner og modellfly

De fleste dekker droner og modellfly fullt ut. For de som har en maksimal begrensning, ligger dette i området 15.000 til 40.000 kroner.

Innboforsikring Mtorv Kano, kajakk Droner
DNB Standard Dekket Dekket Dekket
DNB Topp Dekket Dekket Dekket
Eika Innbo Dekket Dekket 30 000
Eika Innbo Pluss Dekket Dekket 30 000
Frende Standard 40 000 40 000 40 000
Frende med uhell 40 000 40 000 40 000
Gjensidige Innbo Dekket Dekket Dekket
Gjensidige Innbo Pluss Dekket Dekket Dekket
If Basis Dekket Dekket Dekket
If Standard Dekket Dekket Dekket
If Super Dekket Dekket Dekket
KLP Innbo Dekket Dekket Dekket
KLP Innbo Maks Dekket Dekket Dekket
Landkreditt Innbo Dekket 20 000 Dekket
Landkreditt Utvidet Dekket 20 000 Dekket
SpareBank 1 Standard Dekket Dekket Dekket
SpareBank 1 Topp Dekket Dekket Dekket
Storebrand Standard Dekket 15 000 15 000
Storebrand Super Dekket 30 000 30 000
Tryg Standard Dekket 10 000 Dekket
Tryg Ekstra Dekket 20 000 Dekket

Dekning av tilbehør til bil og båt, fritidsbåt, og henger

Tilbehør til bil

Løst tilbehør til bil av alle forsikringene. De maksimale erstatningsbeløpene ligger mellom 15.000 til 40.000 kroner.

Tilbehør til fritidsbåt

Løst tilbehør dekkes av de fleste forsikringene. De som dekker det har et maksimalt erstatningsbeløp på 15.000 til 40.000 kroner.

Fritidsbåt/påhengsmotor

Grensen for hva slags båt/motor som blir erstattet er 15 fot, og 10 hk. Så godt som alle dekker dette.

Maksimalbeløpene ligger mellom 20.000 til 60.000 kroner.

Tilhenger

Tilhenger erstattes av alle. Maksimal erstatning ligger i området 10.000 til 40.000 kroner.

Innboforsikring Bil Båt Fritidsbåt Henger
DNB Standard 15 000 15 000 0 15 000
DNB Topp 30 000 30 000 0 30 000
Eika Innbo 30 000 30 000 30 000 30 000
Eika Innbo Pluss 30 000 30 000 30 000 30 000
Frende Standard 40 000 40 000 40 000 40 000
Frende med uhell 40 000 40 000 40 000 40 000
Gjensidige Innbo 30 000 Nei 60 000 30 000
Gjensidige Innbo Pluss 30 000 Nei 60 000 30 000
If Basis 40 000 40 000 40 000 40 000
If Standard 40 000 40 000 40 000 40 000
If Super 40 000 40 000 40 000 40 000
KLP Innbo 20 000 30 000 30 000 20 000
KLP Innbo Maks 20 000 30 000 30 000 20 000
Landkreditt Innbo 20 000 20 000 40 000 30 000
Landkreditt Utvidet 20 000 20 000 40 000 30 000
SpareBank 1 Standard 15 000 15 000 0 15 000
SpareBank 1 Topp 30 000 30 000 0 30 000
Storebrand Standard 40 000 Nei 40 000 40 000
Storebrand Super 40 000 Nei 60 000 40 000
Tryg Standard 20 000 Nei 20 000 10 000
Tryg Ekstra 40 000 Nei 40 000 20 000

 

Dekningene på de forskjellige innboforsikringene:

Innboforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Eika Forsikring

Innboforsikring - Frende Forsikring

Innboforsikring - Gjensidige Forsikring

Innboforsikring - Hedvig

Innboforsikring - If Skadeforsikring

Innboforsikring - KLP Forsikring

Innboforsikring - Landkreditt Forsikring

Innboforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Storebrand Forsikring

Innboforsikring - Tryg Forsikring