Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle helårs reiseforsikringer har i dag en avbestillingsforsikring inkludert.

Det store flertallet har en reiseforsikring. Enten en for hele familien, eller en for enkeltpersoner. Samtlige av forsikringsselskapene har inkludert en avbestillingsbeskyttelse i reiseforsikringsdekningen.

Andre avbestillingsforsikringer

Du kan få avbestillingsforsikringer annet enn på helårs reiseforsikringer. Dette kan være:

 • I forbindelse med bestilling av fly/pakketur
 • Forsikring som gjelder et visst antall dager
 • Inkludert når du betaler turen med kredittkort

Du kan få kjøpt avbestillingsforsikringer i forbindelse med bestilling av turer, som da varer akkurat på den turen. Dette gjelder enten du bestiller fly eller en pakketur.

Du kan også bestille reiseforsikring fra en gitt dato til en annen i flere av forsikringsselskapene. For eksempel kan dette bestilles i Europeiske Reiseforsikring og Gouda Reiseforsikring.

I mange av kredittkortene er det en reise- og avbestillingsforsikring inkludert, hvis du betaler reisen med kortet (eller minst halvparten av drivstoffkostnadene når du er på tur.

Her kan du se hvilke kredittkort som har reise og avbestillingsforsikring

Dette kan passe for noen som har et enkelt reisemønster. For eksempel single personer som reiser lite.  For eksempel bare en utenlandstur i året.

Dekningen i avbestillingsforsikringen

Det er to momenter ved avbestillingsforsikringen:

 • Hvilket totalbeløp kan den dekke
 • Hvilke avbestillingsgrunner er godkjente

Hvor stort det samlede beløpet som erstattes for enslig og familie er begrenset til en totalsum, ofte per år. For familie er det begrenset til en totalsum per person, eller samlet.

Det er mange forskjellige grunner til at reisen kan avbestilles. Det er forskjeller mellom reiseforsikringene når det gjelder hvilke grunner som gjør av avbestillingsforsikringen trer i kraft.

Grunnene kan deles inn i to:

1. Årsaket av akutt sykdom, ulykke, død hos:

 • Den forsikrede
 • Sikredes nærmeste familie
 • Eneste reiseledsagers, og den nærmeste familie
 • En i et reisefølge. Dette er normalt seks personer, som har bestilt reise med samme avreisedato og hjemreisedato.
 • En nøkkelperson. Dette er en person som reisen er avhengig av. Dette kan for eksempel være bilfører, båtfører, dirigent, foreleser

2. Andre forhold som kan dekkes:

 • En skade på forsikredes bolig, hytte eller kontor, som gjør det nødvendig å være til stede.
 • En endret dato for nødvendig undersøkelse eller operasjon. Normalt må denne beskjeden ha kommet senest 14 dager før avreisen. Dette gjelder også for ektefelle og barn. Noen reiseforsikringer dekker også eneste reiseledsager.
 • Innkalling til jurytjeneste. Normalt må denne beskjeden ha kommet senest 14 dager før avreisen. Dette gjelder også for ektefelle og barn. Noen reiseforsikringer dekker også eneste reiseledsager.
 • At det på reisemålet er en epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling el. Det er myndighetenes offisielle reiseråd som er det avgjørende.
 • Komplikasjoner ved graviditet. Få som har dette punktet.
 • Samlivsbrudd. Få som har dette punktet.

Avbestillingsdekningen

Dette er forsikringsselskapenes avbestillingsdekning som ligger i reiseforsikringen. I øverste tabell vises hvilke maksimale summer som blir dekket. Under hvilke avbestillingsårsaker som er godkjente.

Max dekning
Reiseforsikring Singel Familie
DNB (Fremtind Forsikring) Ubegrenset Ubegrenset
Eika Reise 50 000 100 000
Eika Reise Pluss Ubegrenset Ubegrenset
Europeiske Standard 50 000 100 000
Europeiske Super Ubegrenset Ubegrenset
Frende Reiseforsikring Ubegrenset Ubegrenset
Gjensidige Reise Pluss Ubegrenset Ubegrenset
Gouda Standard 20 000 50 000
Gouda Super 200 000 300 000
KLP Reiseforsikring Ubegrenset Ubegrenset
Landkreditt Reiseforsikring Ubegrenset Ubegrenset
Spb 1 Forsikring Ubegrenset Ubegrenset
Storebrand Standard 50 000 100 000
Storebrand Super Ubegrenset Ubegrenset
Tryg Standard 20 000 20.000 pp
Tryg Reise Ekstra Ubegrenset Ubegrenset

Godkjente avbetillingsårsaker

Reiseforsikring Årsaker
DNB (Fremtind Forsikring) Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Eika Reise Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Eika Reise Pluss Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Europeiske Standard Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, En person du skal bo hos og være sammen med på reisen, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Europeiske Super Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, En person du skal bo hos og være sammen med på reisen, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Frende Reiseforsikring Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede og eneste reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gjensidige Reise Pluss Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gouda Standard Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6, Nøkkelperson, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gouda Super Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6, Nøkkelperson, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
KLP Reiseforsikring Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Innkalt til jurytjeneste, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Landkreditt Reiseforsikring Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Spb 1 (Fremtind Forsikring) Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Storebrand Standard Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Storebrand Super Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Tryg Standard Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Tryg Reise Ekstra Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror

 

Se også:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikring - dette dekker den

Reiseforsikring - dette dekker den ikke

Reiseforsikring - finn beste pris

Reiseforsikringenes dekninger:

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene