Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette dekker tannforsikringene, og dette dekker de ikke.

Her kan du se hva som dekkes i Helseforsikringen til Norsk Tannhelseforsikring, og Tannforsikringen fra Vertikal Helse.

Guide til tannforsikring

Norsk Tannhelseforsikring

Dette dekkes (hentet fra vilkårene)

Hull i tenner (karies): Dette er den mest vanlige tannsykdommen, og ytterst få er forunt å unngå dette i løpet av livstiden. Forsikringen dekker utgifter du får i forbindelse med behandling av karies og tidligere fyllinger som er innsatt. Slike fyllinger varer ikke evig, så utskifting skjer til stadighet.

Rotfylling: Rotfylling er et noe mer omfattende inngrep enn ordinære fyllinger, ved at tannens nerve er skadet eller død som følge av en bakterieinfeksjon. En rotfylling er nødvendig for å beholde tannen og skyldes ofte at nerven har blitt skadet som følge stort tilskudd av bakterier.

Tanntrekking: Ved tannuttrekking menes fjerning av en tann. Det kan være forskjellige årsaker til at du skal trekke en tann, men den mest vanlige årsak er at tannen er nedbrutt av ubehandlet karies (hull i tannen) eller at man har dårlig bittfunksjon, som resulterer i at tannen overbelastes og splitter seg.

Bedøvelse: Bedøvelse er svært vanlig å få før inngrep foretas. Dette er som regel nødvendig i forbindelse med alle behandlinger og anses som en del av behandlingen.

Broer: En bro er en kunstig tann som erstatter en eller flere manglende tenner. En bro bygges og stiftes på dine nabotenner og fungerer dermed som et fast mellomledd. Broen settes på de preparerte nabotenner på hver side av den kunstige tannen, så det blir dannet en sammensetning mellom tennene. Dersom du ønsker å søke refusjon, må først tenner trekkes og deretter innsatt.

Kroner: En tannkrone er en restaurering som beskytter den gjenværende del av tannen din som har blitt skadet, knekt eller ødelagt. En krone er med på å styrke din eksisterende tann, så både bittfunksjonen og estetikken gjenopprettes. Tannkroner kalles også hetter, fordi en krone sitter som en hatt utover den eksisterende tann og dekker over tannens resterende ytre overflate. Hvis din tann har vært utsatt for betydelig forfall, eller forsømmelse, er det ikke nok tannsubstans til å foreta en plast‐ eller porselensfylling. Følgelig må det innsettes en krone. Dette er viktig for å opprettholde bittfunksjonen.

Implantat: Et implantat er en kunstig rot av metall, som settes inn i kjevebeinet. Ovenpå denne roten kan det monteres en krone eller en bro, alt etter hva som tannlegen vurderer som nødvendig. Implantatet er laget av titan, fordi titan kan vokse sammen med det eksisterende beinvev, og dermed integreres den i kjeven. Implantater blir satt fast i et forboret skruehull i kjevebeinet, som sikrer god kontakt mellom implantatet og kjeven. Har du tidligere fått innsatt et implantat i utlandet, som du har fått problemer med, må du reise tilbake der den ble innsatt.

Protese:
Proteser brukes som erstatning for manglende eller dårlige tenner. Proteser er en avtakbar løsning og er designet til å ligne og fungere som dine egne, naturlige tenner og det omkringliggende vev. Dagens proteser kan se veldig realistiske og naturlige ut, samtidig med at de føles komfortable

Røntgen: Røntgen, eller røntgenbilder, som gir tannlegen bedre diagnostiske muligheter. Tannlegen får adgang til informasjon om tennene og det omkringliggende benet som ikke kan ses med det blotte øye. Forsikringen dekker blant annet konvensjonelle digitale røntgenbilder,
ortopan tomogram, 3‐D røntgen og Cone Beam CT 3‐D scanning. Røntgen dekkes derimot ikke hvis del av årlig kontroll.

Kirurgiske inngrep: En rekke kirurgiske inngrep dekkes av forsikringen og eksempler på dette kan være fjerning av cyster i kjeven eller omkring tennene, ved innsettelse av implantater, fjerning av særlig vanskelige tenner eller røtter eller svulster i kjevene.

Dette dekkes ikke

 • Tanntilstander som allerede var kjent for forsikrede, eller som burde ha vært kjent for forsikrede, før ikrafttredelsesdatoen for tannhelseforsikringen.
 • Eventuelle tannbehandlinger som var planlagt, journalført, eller som den forsikrede var klar over, før ikrafttredelsesdatoen for tannhelseforsikringen.
 • Eventuelle forverringer og/eller påfølgende tilstand som har oppstått som følge av at forsikrede ikke har gjennomført hensiktsmessig behandling som tidligere er blitt anbefalt/tilrådet av en tannlege.
 • Kostnader eller behandlinger som er forhåndsdefinert og refunderes helt eller delvis av HELFO eller andre refusjonsordninger/forsikringer.
 • Kostnader knyttet til behandling av visdomstenner.
 • Kostnader for årlig kontroll/undersøkelse, rens, inkludert radiografi eller OPG (panoramarøntgen) hos tannlege eller spesialist.
 • Hygieniske tiltak/produkter eller medisiner.
 • Forsikringen dekker ikke narkose eller annen bedøvelse utover normal lokalbedøvelse.
 • Krav knyttet til behandling av skader/tilstander som er bevisst selvpåført.
 • Tannbehandlinger av skader/tilstander forårsaket av yrkesutøvelse.
 • Tannbehandlinger av skader/tilstander oppstått under direkte eller indirekte deltagelse i en kriminell handling.
 • Kostnader for tannbehandling som er utført av tannlege utenfor Skandinavia.
 • Krav som følge av at forsikrede ikke har iført seg passende munnbeskyttelse mens vedkommende deltar i sportslige aktiviteter.
 • Der det ikke er noen synlige tegn på behandlingsbehov på ellers friske funksjonelle tenner.
 • Kostnader for planlagt behandling før ikraftsettelsen av denne forsikringsavtalen.
 • Tannregulering (ortodonti)
 • Fremstående kirurgi av underkjeve (kjevekirurgi).
 • Studiemodeller, vevsprøver eller mikrobiologisk tester eller tilsvarende.
 • Forsikringen dekker ikke kostnader som forsikringstakeren blir belastet for ved ikke å møte opp til avtalt tid eller reise og/eller oppholdsutgifter i forbindelse med tannbehandling.
 • Kosmetisk tannbehandling/kirurgi, eller utbedring av tidligere kosmetiske inngrep.

Tannforsikring - Vertikal

Dette dekkes

 • Hull i tennene (karies): Behandling av karies med fylling, krone, eller eventuelt rotfylling.
 • Erstatning av skadet fylling: Utskifting eller utbedring av skadet fylling eller skadet tann i tilknytning til fylling.
 • Trekking av tenner: Omfatter også kirurgisk fjerning av tann eller tannrot på grunn av karies, brudd i tannrot og betennelse rundt visdomstann.
 • Innsetting av bro: Erstatning av tann med en bro på inntil tre ledd.
 • Krone på skadet tann: Rehabilitering av skadet tann med krone.
 • Krone på implantat: Produksjon og montering av krone på implantatskrue.
 • Implantat: Erstatning av en manglende tann med inntil ett tannimplantat per år.
 • Rotfylling (endodonti): Omfatter rotfylling av alle tenner.

Dette dekkes ikke

 • Rutinekontroll
 • Kjeveortopedi (tannregulering)
 • Utskiftning av intakte fyllinger
 • Kosmetisk behandling
 • Reparasjon av tannimplantat, krone eller bro
 • Feilbehandling og garanti
 • Behandlingskostnader som er dekket av folketrygden

 

Se også:

Guide til Tannhelseforsikring og Tannforsikring

Dette får du refundert av tannlegeutgifter

Priser på tannlegetjenester

Tannlegeutgifter: Sykdommer og tilstander som gir rett til stønad