Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan forsikre deg mot uforutsette tannlegeutgifter ved å tegne en tannhelseforsikring eller tannforsikring.

En tannforsikring / tannhelseforsikring skal dekke uforutsette utgifter til tannbehandling. Før du kan kjøpe en slik forsikring må tennene være i orden. Du kan altså ikke kjøpe en slik forsikring når du vet at du har noe som må fikses med tennene. For eksempel at du må sette inn en krone før du kjøper forsikringen, vil ikke denne dekke det.

For at forsikringen skal gjelde må du også gå til årlig tannkontroll, som du må betale selv.

Etter at du har tegnet en slik forsikring er det er en karenstid på 30 dager. Det vil si at du ikke kan bruke den før disse dagene har gått.

De aller fleste over 20 år må dekke egne tannlegeutgifter. Det er bare et lite utvalg tannsykdommer som det offentlige dekker.

To forsikringer å velge mellom

Det er to tilbud du kan velge mellom hvis du skal kjøpe tannhelseforsikring:

  • Norsk Tannhelseforsikring
  • Tannforsikring

Norsk Tannhelseforsikring

For å kunne tegne forsikringen må du ha såkalt nullstatus. Det betyr du ikke har behov for behandling, og har ingen eksisterende tilstand som krever behandling eller tidligere diagnostisert. Nullstilt tannsett kan ikke være eldre enn 15 måneder ved ikrafttredelsen av forsikringsavtalen.

For at forsikringen skal gjelde må du gå minst en gang hver 15-måneders periode til tannkontroller/rutineundersøkelse hos en tannlege/tannpleier.

Tannlegen du bruker må være medlem av den norske tannlegeforeningen for at du skal få refundert utgiftene til tannbehandling.

Alle personer mellom 18 og 69 år kan tegne forsikring, og som er medlem av Norsk Folketrygd. Er du yrkesaktiv kan du tegne den frem til 71 år. Forsikringen er gyldig frem til utløpet av forsikringsåret eller når forsikringstakeren fyller 70  år, 72 år som yrkesaktiv.

Priser på tannhelseforsikring:

Du kan kjøpe tre varianter av forsikringen, med ulike maksimaldekninger per år. Med den billigste varianten kan du få dekker opptil 10.000 kroner i året. Den koster 1.488 kroner per år.

Dette er prisstrukturen:

Sølv Gull Platina
Mnd pris 124 232 316
Årlig pris 1 488 2 784 3 792
Dekning per år 10 000 20 000 40 000
Egenandel 750 750 750

Egenandelen gjelder per gang du er hos tannlegen.

Rabattavtaler:

Det er flere yrkesorganisasjoner som har en rabattavtale med Norsk Tannhelseforsikring. Dette gjelder for:

  • NITO
  • Lederne
  • Sykepleierforbundet
NITO Sølv Gull Platina
Mnd pris 83 176 240
Årlig pris 996 2 112 2 880
Dekning per år 10 000 20 000 40 000
Egenandel 750 750 750
Lederne Sølv Gull Platina
Mnd pris 84 180 246
Årlig pris 1 013 2 157 2 949
Dekning per år 10 000 20 000 40 000
Egenandel 750 750 750
Norsk Sykepleierforbund Sølv Gull Platina
Mnd pris 112 209 284
Årlig pris 1 344 2 508 3 408
Dekning per år 10 000 20 000 40 000
Egenandel 750 750 750

Tannforsikring - Vertikal Helse

Forsikringen kan tegnes av personer mellom 20 og 70 år, og varer til 75 år.

Det er et krav at du går årlig til tannlege for at forsikringen skal gjelde.

Det er bare godkjente tannklinikker eller tannleger som du kan benytte for at forsikringen skal gjelde. Det er samarbeidspartneren Nordic Dentalpartner som sertifiserer tannklinikkene på vegne av Vertikal. Det er ikke flere enn omtrent 50 som er sertifisert, slik at tannlegedekningen er dårlig over den største delen av landet. Det er på Østlandet dekningen er god.

For å kunne kjøpe forsikringen må du ha vært hos tannlege i løpet av de siste 15 månedene, og ikke ha utestående behov for tannbehandling når du kjøper forsikringen.

Det er ingen særskilt helsevurdering for å kjøpe tannforsikring, men du må kunne svare bekreftende på tre spørsmål knyttet til din tannhelse.

Pris og dekning:

Denne forsikringen prises etter hvilken aldersgruppe du er i. Dekningen er maksimalt 40.000 kroner per år for alle alternativer.

Dette er et annen prismodell enn Norsk Tannhelseforsikring. I Tannforsikringen er forsikringen relativt sett billigere for unge, og dyrere for eldre. Det kan velges mellom to egenandeler, 500 eller 2000 kroner.

Vertikal Tannforsikring
Egenandel 18-35 år 36-50 år 51-70 år
500 kr egenandel 2 990 7 837 9 411
2000 kr egenandel 2 172 6 295 7 606

Dette dekker tannforsikringene

Her kan du se hva som dekkes i Helseforsikringen til Norsk Tannhelseforsikring, og Tannforsikringen fra If.

Dette dekker Tannhelse,- og Tannforsikringen, og dette dekker de ikke.

 

Se også:

Priser på tannlegetjenester

Dette får du refundert av tannlegeutgifter

Tannlegeutgifter: Sykdommer og tilstander som gir rett til stønad