Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Reisesyke dekker utgifter i forbindelse med sykdom, og reiseavbrudd. Her finner du en oversikt over alle reiseforsikringenes dekning på dette feltet.

Reisesyke skal dekke utgifter du har i forbindelse med sykdom og ulykker som oppstår på turen, inklusive alle utgifter i forbindelse med behandling.

Det normale er at erstatningen er ubegrenset for:

  1. legebesøk, sykehus eller lignende
  2. hjemsendelse

I tillegg gis det erstatning for tilkalling av familie, at du må reise hjem av nødvendige årsaker.

Det gis også erstatning ved reiseavbrudd. Denne gis med en maksimal sum. I tillegg er det en maksimal pris per døgn. Du får erstatning for den andelen dager som ferien har blitt avbrutt med.

Hvis du reiser med en ledsager, vil også denne få erstatning ved avbrutt reise pga sykdom.

Reiseavbrudd enslig

Tabellen viser hva du får i maksimal erstatning ved reiseavbrudd, og per døgn. Tredje kolonne viser hva maksimalbeløpet er for ledsager.

Reiseavbrudd
Reiseforsikring Max Per døgn Ledsager
DNB Ubegrenset 2 000 50 000
Eika Reise Max 77 d. 1 600 100 000
Eika Reise Pluss Max 77 d. Ubegrenset 100 000
Europeiske Basis 0 0 0
Europeiske Standard Reisekost 2 000 60 000
Europeiske Super Reisekost 2 000 60 000
Frende Reiseforsikring Reisekost Ubegrenset Ubegrenset
Gjensidige Reise 100 000 2 000 Ubegrenset
Gjensidige Reise Pluss 100 000 2 000 Ubegrenset
Gouda Standard 20 000 1 000 25 000
Gouda Super 100 000 1 000 25 000
KLP Reiseforsikring 150 000 1 500 50 000
Landkreditt Reiseforsikring Ubegrenset 1 200 35 000
Spb 1 Forsikring Ubegrenset 2 000 50 000
Storebrand Standard 20 000 2 000 60 000
Storebrand Super Ubegrenset 2 000 60 000
Tryg Standard 20 000 1 000 15 000
Tryg Reise Ekstra Ubegrenset 1 500 35 000

Reiseavbrudd familie

Tabellen viser hva du får i maksimal erstatning ved reiseavbrudd, og per døgn. Tredje kolonne viser hva maksimalbeløpet er for ledsager. 

Reiseavbrudd
Reiseforsikring Max Per døgn Ledsager
DNB Ubegrenset 2 000 50 000
Eika Reise Max 77 d. 1 600 100 000
Eika Reise Pluss Max 77 d. Ubegrenset 100 000
Europeiske Basis 0 0 0
Europeiske Standard Reisekost 2 000 60 000
Europeiske Super Reisekost 2 000 60 000
Frende Reiseforsikring Reisekost Ubegrenset Ubegrenset
Gjensidige Reise 100 000 2 000 pp Ubegrenset
Gjensidige Reise Pluss 100 000 2 000 pp Ubegrenset
Gouda Standard 40 000 1 000 pp 25 000
Gouda Super 100 000 1 000 pp 25 000
KLP Reiseforsikring 150 000 1 500 50 000
Landkreditt Reiseforsikring Ubegrenset 2 400 35 000
Spb 1 Forsikring Ubegrenset 2 000 50 000
Storebrand Standard 50 000 2 000 60000
Storebrand Super Ubegrenset 2 000 60000
Tryg Standard 20 000 1 000 15 000
Tryg Reise Ekstra Ubegrenset 1 500 35 000

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikring - prisoversikt

Rabattavtaler på reiseforsikring

Dette dekker reiseforsikringen

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring - dette er dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring