Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er en oversikt over de forskjellige reiseforsikringenes ulykkesdekning for barn og voksne.

Ulykkesforsikringen gjelder i mange tilfeller bare når du er på reise. En vanlig ulykkesforsikring gjelder hele tiden.

Du har egentlig ikke et større behov for ulykkesforsikring på reise enn i andre deler av livet ditt. Derfor burde det vært det vært en "normal" ulykkesdekning som tilbys, og som blir sett i sammenheng med andre ulykkesforsikringer du har privat og i jobb. Omtrent halvparten av selskapene har en vanlig ulykkesforsikring inkludert.

Les mer om ulykkesforsikring.

Dekningen består av erstatning ved invaliditet og død. I familieforsikringene er også barn dekket for invaliditet og død.

Ulykkesdekning for enslige

I tabellen er det tatt med erstatning for død og invaliditet. Og om ulykkesforsikringen gjelder hele tiden, eller om den bare gjelder på reise.

Reiseforsikring Utenom reise Død Invaliditet
DNB Reiseforsikring Ja 500 000 500 000
Eika Reise Ja 300 000 400 000
Eika Reise Pluss Ja 500 000 700 000
Europeiske Basis * 0 0
Europeiske Standard * 0 0
Europeiske Super * 0 0
Frende Reiseforsikring Nei 500 000 500 000
Gjensidige Reise * 0 0
Gjensidige Reise Pluss Ja 100 000 300 000
Gouda Standard Ja 50 000 100 000
Gouda Super Ja 100 000 300 000
KLP Reiseforsikring Ja 500 000 500 000
Landkreditt Reiseforsikring Nei 500 000 500 000
Spb 1 Forsikring Reiseforsikring Ja 500 000 500 000
Storebrand Standard Ja 150 000 300 000
Storebrand Super Ja 500 000 600 000
Tryg Standard Nei 150 000 300 000
Tryg Reise Ekstra Nei 500 000 500 000

Ulykkesdekning for familie

I tabellen er det tatt med erstatning for død og invaliditet for voksne. Det er bare tatt med invaliditet for barn. Erstatning ved død er så godt som lik mellom selskapene.

Voksen Barn
Reiseforsikring Død Invaliditet Invaliditet Død
DNB Reiseforsikring 500 000 500 000 700 000 150 000
Eika Reise 300 000 300 000 500 000 50 000
Eika Reise Pluss 500 000 700 000 700 000 150 000
Europeiske Basis 0 0 0 0
Europeiske Standard 0 0 0 0
Europeiske Super 0 0 0 0
Frende Reiseforsikring 500 000 500 000 700 000 150 000
Gjensidige Reise 0 0 0 0
Gjensidige Reise Pluss 100 000 300 000 500 000 100 000
Gouda Standard 50 000 100 000 200 000 50 000
Gouda Super 100 000 300 000 500 000 100 000
KLP Reiseforsikring 500 000 500 000 500 000 100 000
Landkreditt Reiseforsikring 500 000 500 000 700 000 100 000
Spb 1 Forsikring Reiseforsikring 500 000 500 000 700 000 150 000
Storebrand Standard 150 000 300 000 500 000 100 000
Storebrand Super 500 000 600 000 800 000 150 000
Tryg Standard 150 000 300 000 300 000 50 000
Tryg Reise Ekstra 500 000 500 000 300 000 100 000

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikring - prisoversikt

Rabattavtaler på reiseforsikring

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring - dette er dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring