Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er reiseforsikringenes ulike dekninger ved forsinkelser i forbindelse med reisen.

Det er fire typer erstatninger som er med i erstatning for reiseforsinkelse:

  • Bagasjeforsinkelse
  • Erstatning ved forsinket avgang/fremmøte/forsinket ankomst/innhenting av reiserute
  • Forsinket ankomst til reisemål
  • Dekning av kostnader til utflukter, arrangementer ol

Forsinket bagasje
Her er standarden at du har rett til erstatning hvis bagasjen er fire timer forsinket. Erstatningsnivået ligger fra 2.000 til 6.000 kroner for enslige.

For familier gir noen selskaper erstatningsbeløp per person, andre gir den som et totalbeløp for familien.

Forsinket bagasje dekkes ikke på hjemreise.

Det er mange av selskapene som ikke gir erstatning når det er flyselskapet/reisearrangøren som er erstatningsansvarlig. Dette kan gjelde ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking.  Men det er altså noen selskaper som utbetaler erstatning uavhengig av dette.

Forsinket fremmøte
Denne forsikringen gir deg erstatning hvis du må kjøpe nye billetter ved uforskyldte forsinkelser.

Du kan også få erstatning for innhenting av reiserute hvis du uforskyldt ikke når et fly ved en mellomlanding.

Erstatningen gis her som et maksimalbeløp på innhenting av reiserute, og et beløp per døgn. Maksimalbeløpet går fra 20.000 kroner til ubegrenset. Per døgn gis det fra 2.000 til Ubegrenset.

Forsinket avgang
Det samme gjelder hvis en forsinket avgang gjør at du ikke når videre transport. De fleste har samme dekning som under forsinket fremmøte.

Erstatningen gis også her som et maksimalbeløp på innhenting av reiserute, og et beløp per døgn. Maksimalbeløpet går fra 6.000 kroner til ubegrenset. Per døgn gis det fra 1.500 kroner til Ubegrenset.

Forsinket ankomst til reisemål
Ved flyforsinkelse er det noen selskaper som gir erstatning hvis flyet er mer enn 8 timer forsinket ved ankomst til reisemålet. Det gis som et maksbeløp per døgn (500 til 1.000 kroner), og et maksbeløp samlet 2.000 til 5.000 kroner).

Dekning av kostnader til hotellrom, utflukter, arrangementer ol
Ved forsinket ankomst gir noen erstatning for tapt hotellovernatting, billetter til diverse arrangementer, turer ol. Dekningen ligger i området 2.000 kroner til 5.000 kroner.

Erstatning for tapt leiebil
Noen få selskaper gir også erstatning ved forsinket ankomst for tapt leiebil. Dekningen er fra 5.000 til 10.000 kroner.

Erstatningsbeløp for enslige

Tabellen er delt i to:

Øverste tabell viser erstatningsbeløp ved i forsinket bagasje, forsinket fremmøte (maksbeløp for innhenting av reiserute, og erstatning per døgn), og forsinket avgang (maksbeløp for innhenting av reiserute, og erstatning per døgn).

Nederste tabell viser erstatning ved forsinket ankomst til reisemålet.

Forsinket fremmøte Forsinket avgang
Reiseforsikring Bagasje Innhenting Per døgn Innhenting Per døgn
DNB Reiseforsikring 5 000 Ubegrenset 6 000 6 000 6 000
Eika Reise 6 000 Ubegrenset 6 000 Ubegrenset Ubegrenset
Eika Reise Pluss 6 000 Ubegrenset Ubegrenset 6 000 6 000
Europeiske Basis 0 0 0 0 0
Europeiske Standard 5 000 Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Europeiske Super 5 000 Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Frende Reiseforsikring 6 000 Ubegrenset 6 000 Ubegrenset 6 000
Gjensidige Reise 3 000 20 000 0 20 000 0
Gjensidige Reise Pluss 5 000 25 000 Ubegrenset 25 000 Ubegrenset
Gouda Standard 2 000 20 000 I maxbeløp 20 000 I maxbeløp
Gouda Super 5 000 25 000 I maxbeløp 25 000 I maxbeløp
KLP Reiseforsikring 5 000 50 000 3 000 50 000 3 000
Landkreditt Reiseforsikring 6 000 20 000 5 000 20 000 5 000
Spb 1 Forsikring 5 000 Ubegrenset 6 000 6 000 6 000
Storebrand Standard 3 000 20 000 3 000 1 500 3 000
Storebrand Super 6 000 Ubegrenset Ubegrenset 7 000 Ubegrenset
Tryg Standard 2 000 20 000 1 500 20 000 1 500
Tryg Reise Ekstra 5 000 Ubegrenset 3 000 Ubegrenset 3 000

 

Forsinket ankomst
Reiseforsikring Per døgn Maxbeløp Arrangem. Leiebil
DNB Reiseforsikring 500 5 000 2 000 0
Eika Reise 0 0 0 0
Eika Reise Pluss 1 000 5 000 0 0
Europeiske Basis 0 0 0 0
Europeiske Standard 0 0 0 0
Europeiske Super 0 0 5 000 10 000
Frende Reiseforsikring 0 0 5 000 0
Gjensidige Reise 0 0 0 0
Gjensidige Reise Pluss 0 0 5 000 10 000
Gouda Standard 0 0 0 0
Gouda Super 0 0 0 0
KLP Reiseforsikring 0 0 0 0
Landkreditt Reiseforsikring 1 000 1 000 døgn 0 0
Spb 1 Forsikring 500 5 000 2 000 0
Storebrand Standard 0 0 0 0
Storebrand Super 0 0 5 000 10 000
Tryg Standard 0 0 0 0
Tryg Reise Ekstra 0 0 5 000 0

Erstatningsbeløp for familie

For familie-reiseforsikring gis erstatningen for forsinket bagasje enten per person, eller en totalsum. Hvis dekningen er noen få tusen gis den som per person. Er den fra 10.000 kroner, gis den som en maksimaldekning per familie.  

Forsinket fremmøte Forsinket avgang
Reiseforsikring Bagasje Innhenting Per døgn Innhenting Per døgn
DNB Reiseforsikring 5 000 pp Ubegrenset 6 000 pp 6 000 pp 6 000 pp
Eika Reise 6 000 pp Ubegrenset 20 000 Ubegrenset 20 000
Eika Reise Pluss 6 000 pp Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset 20 000
Europeiske Basis 0 0 0 0 0
Europeiske Standard 25 000 Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Europeiske Super 25 000 Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Frende Reiseforsikring 6 000 pp Ubegrenset 6 000 pp Ubegrenset 6 000 pp
Gjensidige Reise 3 000 pp 20 000 pp 0 20 000 pp 0
Gjensidige Reise Pluss 5 000 pp 25 000 pp Ubegrenset 25 000 pp Ubegrenset
Gouda Standard 2 000 pp 20 000 pp I maxbeløp 20 000 pp I maxbeløp
Gouda Super 5 000 pp 25 000 pp I maxbeløp 25 000 pp I maxbeløp
KLP Reiseforsikring 5 000 pp 50 000 pp 3 000 pp 50 000 pp 3 000 pp
Landkreditt Reiseforsikring 6 000 pp 20 000 pp 5 000 pp 20 000 pp 5 000 pp
Spb 1 Reiseforsikring 5 000 pp Ubegrenset 6 000 pp 6 000 pp 6 000 pp
Storebrand Standard 3 000 pp 20 000 pp 3 000 pp 1 500 pp 3 000 pp
Storebrand Super 6 000 pp Ubegrenset Ubegrenset 7 000 pp Ubegrenset
Tryg Standard 2 000 pp 20 000 pp 1 500 pp 20 000 pp 1 500 pp
Tryg Reise Ekstra 5 000 pp Ubegrenset 3 000 pp Ubegrenset 3 000 pp

 

Forsinket ankomst
Reiseforsikring Per døgn Maxbeløp Arrangem. Leiebil
DNB 500 pp 5 000 pp 2 000 pp 0
Eika Reise 0 0 0 0
Eika Reise Pluss 1000 pp 5 000 pp 0 0
Europeiske Basis 0 0 0 0
Europeiske Standard 0 0 0 0
Europeiske Super 0 0 5 000 pp 10 000
Frende Reiseforsikring 0 0 5 000 pp 0
Gjensidige Reise 0 0 0 0
Gjensidige Reise Pluss 0 0 5 000 pp 10 000
Gouda Standard 0 0 0 0
Gouda Super 0 0 0 0
KLP Reiseforsikring 0 0 0 0
Landkreditt Reiseforsikring 1 000 pp 1 000 døgn pp 0 0
Spb 1 Forsikring 500 pp 5 000 pp 2 000 pp 0
Storebrand Standard 0 0 0 0
Storebrand Super 0 0 5 000 pp 10000
Tryg Standard 0 0 0 0
Tryg Reise Ekstra 0 0 5 000 0

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikring - prisoversikt

Rabattavtaler på reiseforsikring

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring - dette er dekningene

Reiseforsikring - dekningsdetaljer på alle reiseforsikringene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring