Dette er dekningsomfanget i reiseforsikringene fra Landbruksforsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Landbruksforsikring

 

Landbruksforsikring Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.03.2017
Pris 1 250 1 600
Reisens varighet - inntil ant dager 70 70
Maksimal alder for tegning
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn med på reisen Nei Nei
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet
Verdigjenstander samlet 25 000 25 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 3 000
Sykkel 8 000 8 000
Mobiltelefon 0 0
Pass, reisedokumenter 15 000 15 000
Andre enkeltgjenstander
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 5 000
Forsinket fremmøte/ ankomst/innhenting av reiserute:
Maxbeløp 20 000 60 000
Overnattingsutgifter per døgn 2 000 6 000
Forsinket avgang:
Erstatning
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 50 000 100 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 200 1 200
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Ledsager,syk/død 35 000 35 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 50 000 50 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet
Ulykke voksen - død
Ulykke barn - invaliditet
Ulykke barn - død
Behandlingsutgifter
Avbestilling
Erstatning 100 000 200 000
Evakuering
Samlet 0 0
Per person 0 0
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 0 0
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Som verdigjenstander regnes blant annet foto-/ video-/ datautstyr og annet elektronisk/ optisk utstyr, smykker, ur o.l., sportsutstyr, pels, våpen, musikkinstrumenter
Alderfradrag på verdigjenstander
Foto/video/datautstyr og lignende: 10 % per år.
Nettbrett: 20 % per år.
Sykkel/el-sykkel fra det året sykkelen er 5 år: 20 % per år.
Annet reisegods: fradrag etter sannsynlig
brukstid og slitasje.
Det trekkes maksimalt 80 % fradrag.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Boligbyggelagene

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Komplett Forsikring

Reiseforsikring - NAF Forsikring

Reiseforsikring - OBOS

Reiseforsikring - Rema

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Travel Guard

Reiseforsikring - Troll Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring

Reiseforsikring - Vardia Forsikring