Dette er dekningsomfanget i reiseforsikringene fra Vardia Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Vardia Forsikring

 

Vardia Enslig Familie
Type Standard Super Standard Super
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.07.2012
Pris 1 578 1 854 1 854 2 202
Reisens varighet - inntil ant dager 49 49 49 49
Maksimal alder for tegning 70 70 70 70
Max alder hjemmeboende barn 20 20 20 20
Barne-/oldebarn med på reisen Nei Nei Nei Nei
Dekker dagsreiser Ja Ja Ja Ja
Alarmsentral Falck
Reisegods:
Reisegods - samlet 30 000 60 000 60 000 130 000
Verdigjenstander samlet 15 000 15 000 15 000 15 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 3 000 3 000 3 000
Sykkel 5 000 5 000 5 000 5 000
Mobiltelefon 15 000 15 000 15 000 15 000
Pass, reisedokumenter 10 000 10 000 10 000 10 000
Effekter tilhørende arbeidsgiver 10 000 10 000 10 000 10 000
Andre enkeltgjenstander 15 000 15 000 15 000 15 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 3 000 5 000 6 000 10 000
Forsinket fremmøte/ ankomst/innhenting av reiserute:
Maxbeløp 20 000 20 000 50 000 50 000
Overnattingsutgifter per døgn
Forsinket avgang:
Erstatning 1 500 4 000 1 500 4 000
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 50 000 50 000 50 000 50 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 500 1 500 1 500 1 500
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse 100 000 100 000 100 000 100 000
Hjemkallelse 100 000 100 000 100 000 100 000
Ledsager,syk/død 25 000 25 000 25 000 25 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 6 6 6 6
Rettshjelp 50 000 50 000 50 000 50 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet 300 000 500 000 300 000 500 000
Ulykke voksen - død 300 000 500 000 300 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet 500 000 500 000 300 000 500 000
Ulykke barn - død 50 000 50 000 50 000 50 000
Behandlingsutgifter 15 000 25 000 15 000 25 000
Avbestilling
Erstatning 40 000 50 000 100 000 100 000
Evakuering
Samlet 30 000 30 000 60 000 60 000
Per person
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 0 0 0 0
Egenandel
Reisegods 0 0 0 0
Avbestilling 0 0 0 0
Ansvarsskade 0 0 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 1 000 1 000 1 000 1 000
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Smykker, Ur, Perler, Edelstener, Edelt metall, Antikviteter, Kunstgjenstander, Tepper, Pelsverk, Skinnklær, Bunad, Mobiltelefon, Foto-/video-/og optisk utstyr, Radio/TV, Musikkanlegg, Plater, CD, DVD, Minidisk, kassetter, PC/ datautstyr, Disketter og elektroniske spill, Musikkinstrumenter, Våpen, Sportsutstyr (herunder fiske-/ski-/ dykke-/golfutstyr), Kjøreutstyr til motorkjøretøy, som f.eks. kjøredress, hjelm, hansker og støvler.
Alderfradrag på verdigjenstander
Det gjøres fradrag for verdiforringelse ved elde, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelsen tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Boligbyggelagene

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Komplett Forsikring

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - NAF Forsikring

Reiseforsikring - OBOS

Reiseforsikring - Rema

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Travel Guard

Reiseforsikring - Troll Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring