Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Tryg Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Tryg Forsikring

Tryg tilbyr to varianter, Standard og Reise Ekstra.

Tryg Singel Familie
Type Standard Reise Ekstra Standard Reise Ekstra
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003
Pris 1 440 2 424 1 848 3 408
Samlerabatt ved 3 forsikringer 10%
Reisens varighet - inntil ant dager 45 70 45 70
Maksimal alder for tegning Ingen Ingen Ingen Ingen
Max alder hjemmeboende barn * * 21 21
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * * Ja Ja
Dekker dagsreiser Nei Ja Nei Ja
Alarmsentral Tryg Alarm      
Reisegods:
Reisegods - samlet 20 000 Ubegrenset 20 000 Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 20 000 Ubegrenset 20 000 Ubegrenset
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 6 000 3 000 6 000
Sykkel 6 000 30 000 6 000 30 000
Mobiltelefon 6 000 30 000 6 000 30 000
Pass, reisedokumenter 5 000 15 000 5 000 15 000
Andre enkeltgjenstander 6 000 40 000 6 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 2 000 5 000 2 000 pp 5 000 pp
Forsinket fremmøte:
Innhenting av reiserute 20 000 Ubegrenset 20 000 pp Ubegrenset
Overnattingsutgifter per døgn 1 500 3 000 1 500 pp 3 000 pp
Forsinket avgang:
Innhenting av reiserute 20 000 Ubegrenset 20 000 pp Ubegrenset
Overnattingsutgifter per døgn 1 500 3 000 1 500 pp 3 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål – generell erstatning:
Per døgn 0 0 0 0
Maxbeløp 0 0 0 0
Betalte arrangementer:
Billetter, arrangementer, hotell 0 5 000 0 5 000
Tap av leiebil 0 0 0 0
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 20 000 Ubegrenset 20 000 Ubegrenset
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 000 1 500 1 000 1 500
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse 30 000 Ubegrenset 30 000 Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager, syk/død 15 000 35 000 15 000 35 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 4 15 4 15
Rettshjelp 100 000 100 000 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Nei
Ulykke voksen - invaliditet 300 000 500 000 300 000 500 000
Ulykke voksen - død 150 000 500 000 150 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet * * 300 000 300 000
Ulykke barn - død * * 50 000 100 000
Behandlingsutgifter 5% 5% 5% 5%
Avbestilling
Erstatning 20 000 Ubegrenset 20.000 pp Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Uhell
Uhellsdekning 0 40 000 0 40 000
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 0 Egenandelen 0 Egenandelen
Egenandel
Reisegods 1 000 0 1 000 0
Avbestilling 1 000 0 1 000 0
Ansvarsskade 1 000 0 1 000 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 1 000 0 1 000 0
Om verdigjenstander:
Har ingen egen grense for verdigjenstander.
Alderfradrag på verdigjenstander
Gjenstandens verdi beregnes med utgangspunkt i tilsvarende gjenstandspris hos leverandør på skadetidspunktet. Det gjøres fratrekk for verdiforringelse, elde og gjenstandens sannsynlige brukstid. Fratrekk gjøres bare når verdiforringelsen utgjør en tredel eller mer av tilsvarende gjenstandspris hos leverandør.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring