Dette er dekningsomfanget i reiseforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i SpareBank 1 Forsikring

 

Spb 1 Forsikring Enslig Familie
Vilkår *
Vilkår datert 01.01.2017
Pris 1 397 1 792
Reisens varighet - inntil ant dager 70 70
Maksimal alder for tegning
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet 400 000 400 000
Verdigjenstander samlet 25 000 25 000
Kontanter ved tyveri/ran 6 000 6 000
Sykkel 30 000 30 000
Mobiltelefon 25 000 25 000
Pass, reisedokumenter 15 000 15 000
Effekter tilhørende arbeidsgiver 10 000 10 000
Andre enkeltgjenstander 10 000 10 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 5 000
Forsinket fremmøte/ ankomst/innhenting av reiserute:
Maxbeløp 20 000 50 000
Overnattingsutgifter per døgn 2 500 6 000
Forsinket avgang:
Erstatning 2 500 6 000
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 80 000 80 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 000 1 000
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Ledsager,syk/død 50000 50000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet 500 000 500 000
Ulykke voksen - død 500 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet * 700 000
Ulykke barn - død * 150 000
Behandlingsutgifter 10 000 10 000
Avbestilling
Erstatning 400 000 400 000
Evakuering
Samlet Ubegrenset Ubegrenset
Per person Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 8 000 8 000
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 1 000 1 000
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Smykker, Klokker, Pelsverk, Bunad, Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel datamaskin, mobiltelefon og spillkonsoll, Fotoutstyr med tilbehør, Musikkinstrumenter, Sportsutstyr, Våpen, Kjøreutstyr til motorkjøretøy.
Alderfradrag på verdigjenstander
Gjenstand Per påbegynt år
Mobiltelefon 20%
Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel datamaskin, og spillkonsoll. 10%
Sykkes 20%
Briller 10%
Maksimalt fradrag er 80%

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Boligbyggelagene

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Komplett Forsikring

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - NAF Forsikring

Reiseforsikring - OBOS

Reiseforsikring - Rema

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Travel Guard

Reiseforsikring - Troll Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring

Reiseforsikring - Vardia Forsikring