Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i SpareBank 1

Reiseforsikringen fra SpareBank 1 dekkes gjennom Fremtind Forsikring. Det er den samme forsikringen som DNB tilbyr.

SpareBank 1 - Fremtind Forsikring Singel Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2024
Pris 3 624 5 148
Samlerabatt ved 3 forsikringer 10%
Reisens varighet - inntil ant dager 70 70
Maksimal alder for tegning 75 år 75 år
Max alder hjemmeboende barn * 21
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet Ubegrenset Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 40 000 40 000
Kontanter ved tyveri/ran 10 000 10 000
Sykkel 40 000 40 000
Mobiltelefon 40 000 40 000
Pass, reisedokumenter 10 000 10 000
Andre enkeltgjenstander 40 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 5 000 pp
Forsinket fremmøte:
Innhenting av reiserute Ubegrenset Ubegrenset
Overnattingsutgifter 6 000 6 000 pp
Forsinket avgang:
Innhenting av reiserute Ubegrenset Ubegrenset
Overnattingsutgifter per døg 6 000 6 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål – generell erstatning:
Per døgn 500 500 pp
Maxbeløp 5 000 5 000 pp
Betalte arrangementer:
Billetter, arrangementer, hotell 2 000 2 000 pp
Tapt leiebil 0 0
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp Ubegrenset Ubegrenset
Reiseavbrudd max per døgn per person 2 000 2 000
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 50 000 50 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Ja Ja
Ulykke voksen - invaliditet 500 000 500 000
Ulykke voksen - død 500 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet * 700 000
Ulykke barn - død * 150 000
Behandlingsutgifter 5% 5%
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 8), Nøkkelperson, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Uhell
Uhellsdekning 2 500 2 500
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning Egenandelen Egenandelen
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 1 000 1 000
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Smykker, Klokker, Pelsverk, Bunad, Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel datamaskin, mobiltelefon og spillkonsoll, Fotoutstyr med tilbehør, Musikkinstrumenter, Sportsutstyr, Våpen, Kjøreutstyr til motorkjøretøy.
Alderfradrag på verdigjenstander
Gjenstand Fradragsfritt Per påbegynt år
Mobiltelefon 1 20%
Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel datamaskin, og spillkonsoll. 1 10%
Sykkel 3 20%
Briller 1 10%
Maksimalt fradrag er 80%

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring