Dette er dekningsomfanget i reiseforsikringene fra OBOS Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i OBOS Forsikring

 

OBOS Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.02.2017
Pris 1 116 1 488
Reisens varighet - inntil ant dager 60 60
Maksimal alder for tegning 80 80
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen Nei Nei
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral Falck
Reisegods:
Reisegods - samlet 80 000 200 000
Verdigjenstander samlet 20 000 25 000
Kontanter ved tyveri/ran 5 000 5 000
Sykkel 7 500 7 500
Mobiltelefon 20 000 25 000
Pass, reisedokumenter 20 000 20 000
Andre enkeltgjenstander 15 000 15 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 5 000
Forsinket fremmøte/ ankomst/innhenting av reiserute:
Maxbeløp 20 000 50 000
Overnattingsutgifter per døgn 1 500 4 000
Forsinket avgang:
Erstatning 2 000 6 000
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 60 000 60 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 500 1 500
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Ledsager,syk/død 35 000 35 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 10 10
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet 400 000 300 000
Ulykke voksen - død 0 300 000
Ulykke barn - invaliditet 500 000 500 000
Ulykke barn - død * 50 000
Behandlingsutgifter 5% 5%
Avbestilling
Erstatning 100 000 250 000
Evakuering
Samlet Ubegrenset Ubegrenset
Per person Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 10 000 10 000
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstnader:
Smykker, Ur, Perler, Edelstener, Edelt metall, Antikviteter, Kunstgjenstander, Tepper, Nasjonaldrakt og pelsverk, GPS, Foto-/videoutstyr, Optisk utstyr, Audiovisuelt utstyr med tilbehør, Mobiltelefon/PC-/datautstyr og annet elektronisk utstyr/tilbehør/programvare, Musikkinstrumenter og musikkutstyr, Våpen med tilbehør og ammunisjon, Sportsutstyr, herunder utstyr/tilbehør for fiske, ski, dykking, golf, fallskjermhopp, kiting, hang/ paragliding, Kjøreutstyr til motorkjøretøy - Ved innbrudd i motorvogn erstattes inntil 5 CDer/ DVD-er/minidisk.
Alderfradrag på verdigjenstander
Det gjøres fradrag for verdiforringelse ved elde, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelsen tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Boligbyggelagene

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Komplett Forsikring

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - NAF Forsikring

Reiseforsikring - Rema

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Travel Guard

Reiseforsikring - Troll Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring

Reiseforsikring - Vardia Forsikring