Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra KLP.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i KLP Forsikring

Medlemmer i KLP får 15 prosent lavere priser enn ikke-medlemmer.

KLP Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert står ikke
Pris 1100 1541
Samlerabatt ved 3 forsikringer 0%
Reisens varighet - inntil ant dager 60 60
Maksimal alder for tegning
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen Nei Nei
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet 100 000 200 000
Verdigjenstander samlet 20 000 25 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 6 000
Sykkel 3 000 6 000
Mobiltelefon 3 000 3 000
Pass, reisedokumenter 10 000 10 000
Andre enkeltgjenstander 15 000 15 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 5000 pp
Forsinket avgang:
Erstatning 1 500 4 000
Forsinket fremmøte/Innhenting av reiserute
Maxbeløp 20 000 50 000
Overnattingsutgifter per døgn 1 500 4 000
Forsinket ankomst til reisemål
Per døgn
Samlet
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 50 000 100 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 000 1 000
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 50 000 50 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 10 10
Rettshjelp 50 000 50 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet 300 000 300 000
Ulykke voksen - død 300 000 300 000
Ulykke barn - invaliditet 500 000
Ulykke barn - død 50 000
Behandlingsutgifter 5% 5%
Avbestilling
Erstatning 150 000 200 000
Evakuering
Erstatning 100 000 150 000
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 0 0
Veggedyr og kakkerlakker
Per skadetilfelle 0 0
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, Smykker, Ur o.l., Kunst/antikviteter, Sportsutstyr, Pels, Våpen, Musikkinstrumenter.
Alderfradrag på verdigjenstander
Mobiltelefon og -utstyr: Erstatningen settes til pris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året utstyret er 1 år, maksimum 80 %.
Datautstyr: Erstatningen settes til pris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året PC/datautstyret er 1 år, maksimum 80 %.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - Nemi Forsikring

Reiseforsikring - Rema

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring