Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Gjensidige.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Gjensidige Forsikring

Det er tilgang til online lege ved utenlandsreise.

Gjensidige har to produktvarianter - Reise og Reise Pluss.

Gjensidige Singel Familie
Reise Reise Pluss Reise Reise Pluss
Vilkår Vilkår Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår datert ? ? ? ?
Pris 1 672 2 495 2 414 3 641
Samlerabatt ved 3 forsikringer 18%
Reisens varighet - inntil ant dager 70 70 70 70
Maksimal alder for tegning Ingen Ingen Ingen Ingen
Max alder hjemmeboende barn * * 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * * Ja Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet 100 000 Ubegrenset 100 000 Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 20 000 40 000 20 000 40 000
Kontanter ved tyveri/ran 2 000 5 000 2 000 5 000
Sykkel 40 000 40 000 40 000 40 000
Mobiltelefon 20 000 40 000 20 000 40 000
Pass, reisedokumenter 20 000 40 000 20 000 40 000
Andre enkeltgjenstander 20 000 40 000 20 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 3 000 5 000 3 000 pp 5 000 pp
Forsinket fremmøte:
Innhenting av reiserute 20 000 25 000 20 000 pp 25 000 pp
Overnattingsutgifter 0 Ubegrenset 0 Ubegrenset
Forsinket avgang:
Innhenting av reiserute 20 000 25 000 20 000 pp 25 000 pp
Overnattingsutgifter per døgn 0 Ubegrenset 0 Ubegrenset
Forsinket ankomst til reisemål – generell erstatning:
Per døgn 0 0 0 0
Maxbeløp 0 0 0 0
Betalte arrangementer:
Billetter, arrangementer, hotell 0 5 000 0 5 000 pp
Tap av leiebil 0 10 000 0 10 000
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Reiseavbrudd max per døgn per person 2 000 2 000 2 000 pp 2 000 pp
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? * Ja * Ja
Ulykke voksen - invaliditet 0 300 000 0 300 000
Ulykke voksen - død 0 100 000 0 100 000
Ulykke barn - invaliditet * * 0 500 000
Ulykke barn - død * * 0 100 000
Behandlingsutgifter * 15 000 0 15 000
Avbestilling
Erstatning 50 000 Ubegrenset 50 000 Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 8), Nøkkelperson, Endring dato for operasjon, Samlivsbrudd, Jury sikrede og eneste reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Uhell
Uhellsdekning 0 0 0 0
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 0 Ubegrenset 0 Ubegrenset
Egenandel
Reisegods 1 000 0 1000 0
Avbestilling 1 000 0 1000 0
Ansvarsskade 1 000 0 1000 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 1 000 0 1000 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, Mobiltelefon, Smartklokker, Smykker, Ur, Sportsutstyr, Våpen, Verktøy, Musikkinstrumenter.
Alderfradrag på verdigjenstander
Foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr: 10 % per år.
Mobiltelefoner, smartklokker og nettbrett: 20 % per år
Klær, sko og briller: 10 % per år
Sykkel/elsykkel: 20 % per år fra det året sykkelen er 5 år
Annet reisegods: fradrag for verdiforringelse på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje.
Fradraget kan maksimalt bli 80 %.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring