Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Frende.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Frende Forsikring

Ved sykdom eller skader i Norge eller utlandet, kan det gis hjelp av lege på mobil.

Frende Singel Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.05.2023
Pris 2 400 4 440
Samlerabatt ved 3 forsikringer 10%
Reisens varighet - inntil ant dager 75 75
Maksimal alder for tegning Ingen Ingen
Max alder hjemmeboende barn * 21
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral Falck Falck
Reisegods:
Reisegods - samlet Ubegrenset Ubegrenset
Verdigjenstander samlet Ubegrenset Ubegrenset
Kontanter ved tyveri/ran 10 000 10 000
Sykkel 40 000 40 000
Mobiltelefon 40 000 40 000
Pass, reisedokumenter 20 000 20 000 pp
Andre enkeltgjenstander 40 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 6 000 6 000 pp
Forsinket fremmøte:
Innhenting av reiserute Ubegrenset Ubegrenset
Overnattingsutgifter 6 000 6 000 pp
Forsinket avgang:
Innhenting av reiserute Ubegrenset Ubegrenset
Overnattingsutgifter 6 000 6 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål – generell erstatning:
Per døgn 0 0
Maxbeløp 0 0
Betalte arrangementer:
Billetter, arrangementer, hotell 5 000 5 000 pp
Tapt leiebil 0 0
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp Reisekost Reisekost
Reiseavbrudd max per døgn per person Ubegrenset Ubegrenset
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager, syk/død Ubegrenset Ubegrenset
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Nei Nei
Ulykke voksen - invaliditet 500 000 500 000
Ulykke voksen - død 500 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet * 700 000
Ulykke barn - død * 150 000
Behandlingsutgifter 5% 5%
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede og eneste reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Uhell
Uhellsdekning – beløp per år 8 000 8 000
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning Egenandelen Egenandelen
Egenandel 0 0
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Smykker, Ringer, Ur, Perler og edelstener, Alle typer elektroniske apparater med tilbehør, Musikkinstrumenter, Pelsverk.
Aldersfradrag på verdigjenstander
Sykkel: 10 % fradrag for hvert år gjenstanden er eldre enn 3 år maks 80 %
Datautstyr: 20 % fradrag for hvert år gjenstanden er eldre enn 1 år maks 80 %.
Antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som mynt-, seddel-, frimerkesamlinger o.l.: Erstatningen settes til markedspris.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - Hedvig

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring