Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Europeiske.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Europeiske

Europeiske er en del av If Skadeforsikring.

Forsikringen dekker ID-tyver, som dekker inntil 1 000 000 kroner i nødvendig juridisk bistand for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger.

Ved spørsmål om helse, sykdom eller skade i forbindelse med en reise, gfis det døgnet rundt hjelp av autorisert helsepersonell i en medisinsk rådgivningstjeneste.

Ved en akutt psykisk krise som følge av ran, overfall eller en alvorlig ulykke på reisen, dekker forsikringen utgifter til psykologisk førstehjelp, uten egenandel. Det dekkes inntil 10 behandlinger hos psykolog eller psykiater i inntil to år etter at hendelsen inntraff.

Europeiske har tre produktvarianter, Basis, Standard og Super.

Det kan også kjøpes dekning som bare gjelder innen Norden.

If Europeiske Reiseforsikring Singel Familie
Type Basis Standard Super Basis Standard Super
Vilkår Vilkår Vilkår Vilkår Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår datert 25.02.2023 25.02.2023 25.02.2023 25.02.2023 25.02.2023 25.02.2023
Pris 1 011 1 190 2 062 1 774 2 087 3 651
Samlerabatt ved 3 forsikringer 15%
Reisens varighet - inntil ant dager 45 45 45 45 45 45
Maksimal alder for tegning 75 75 75 75 75 75
Max alder hjemmeboende barn * * * 21 21 21
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * * * Nei Nei Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Alarmsentral Europeiske Alarmsentral
Reisegods:
Reisegods - samlet 0 100 000 Ubegrenset 200 000 Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 0 30 000 30 000 30 000 30 000
Kontanter ved tyveri/ran 0 5 000 5 000 10 000 10 000
Sykkel 0 40 000 40 000 40 000 40 000
Mobiltelefon 0 40 000 40 000 40 000 40 000
Pass, reisedokumenter 0 40 000 40 000 40 000 40 000
Andre enkeltgjenstander 0 40 000 40 000 40 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 0 5 000 5 000 0 25 000 25 000
Forsinket fremmøte:
Innhenting av reiserute 0 Ubegrenset Ubegrenset 0 Ubegrenset Ubegrenset
Overnattingsutgifter per døgn 0 Ubegrenset Ubegrenset 0 Ubegrenset Ubegrenset
Forsinket avgang:
Innhenting av reiserute 0 Ubegrenset Ubegrenset 0 Ubegrenset Ubegrenset
Overnattingsutgifter per døgn 0 Ubegrenset Ubegrenset 0 Ubegrenset Ubegrenset
Forsinket ankomst til reisemål – generell erstatning:
Per døgn 0 0 0 0 0 0
Maxbeløp 0 0 0 0 0 0
Betalte arrangementer:
Billetter, arrangementer, hotell 0 0 5 000 0 0 5 000 pp
Tapt leiebil 0 0 10 000 0 0 10 000
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 0 Reisekost Reisekost 0 Reisekost Reisekost
Reiseavbrudd max per døgn per person 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager, syk/død 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 10 10 15 10 10 15
Rettshjelp 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? *
Ulykke voksen - invaliditet 0 0 0 0 0 0
Ulykke voksen - død 0 0 0 0 0 0
Ulykke barn - invaliditet * * * 0 0 0
Ulykke barn - død * * * 0 0 0
Behandlingsutgifter * * * * * *
Avbestilling
Erstatning Nei 50 000 Ubegrenset Nei 100 000 Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, En person du skal bo hos og være sammen med på reisen, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Uhell
Uhellsdekning – beløp per skadetilfelle 0 0 40 000 0 0 40 000
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 0 0 Egenandelen 0 0 Egenandelen
Egenandel
Reisegods 0 0 0 0 0 0
Avbestilling 0 0 0 0 0 0
Ansvarsskade 0 0 0 0 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0 0 0 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Klokker, smykker, perler, edelstener og edelt metall.
Aldersfradrag på verdigjenstander
Det gjøres fradrag for verdiøkning fordi brukt gjenstand erstattes med en ny. Fradrag gjøres for alder, bruk og nedsatt anvendelighet og på grunnlag av gjenstandens antatte brukstid. Antikviteter, kunstgjenstander, og andre gjenstander som er mottatt brukt, som arv, gave eller er kjøpt brukt, erstattes etter gjenanskaffelsespris for tilsvarende brukt gjenstand eller etter omsetningsverdien.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Forsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring