Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Eika Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Eika Forsikring

Eika har to produktvarianter, Reise og Reise Pluss.

Eika Singel Familie
Type Reise Reise Pluss Reise Reise Pluss
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2024
Pris 1 188 1 692 1 692 2 196
Samlerabatt ved 3 forsikringer 10%
Reisens varighet - inntil ant dager 77 77 77 77
Maksimal alder for tegning 80 80 80 80
Max alder hjemmeboende barn * * 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * * Ja Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet 40 000 Ubegrenset 120 000 Ubegrenset
Verdigjenstander 15 000 15 000 20 000 20 000
Kontanter ved tyveri/ran 6 000 10 000 6 000 10 000
Sykkel 10 000 40 000 10 000 40 000
Mobiltelefon 15 000 40 000 15 000 40 000
Pass, reisedokumenter 20 000 Ubegrenset 20 000 Ubegrenset
Andre enkeltgjenstander 15 000 40 000 20 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 6 000 6 000 6 000 pp 6 000 pp
Forsinket fremmøte:
Innhenting av reiserute Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Overnattingsutgifter 6 000 Ubegrenset 20 000 Ubegrenset
Forsinket avgang:
Innhenting av reiserute Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Overnattingsutgifter 6 000 6 000 20 000 20 000
Forsinket ankomst til reisemål – generell erstatning:
Per døgn 0 1 000 0 1000 pp
Maxbeløp 0 5 000 0 5 000 pp
Betalte arrangementer:
Billetter, arrangementer, hotell 0 0 0 0
Tapt leiebil 0 0 0 0
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp Max 77 d. Max 77 d. Max 77 d. Max 77 d.
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 600 Ubegrenset 1 600 Ubegrenset
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 100 000 100 000 100 000 100 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Ja
Ulykke voksen - invaliditet 400 000 700 000 300 000 700 000
Ulykke voksen - død 300 000 500 000 300 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet * * 500 000 700 000
Ulykke barn - død * * 50 000 150 000
Behandlingsutgifter 5% 5% 5% 5%
Avbestilling
Erstatning 50 000 Ubegrenset 100 000 Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Uhell
Uhellsdekning 0 6 000 0 6 000
Egenandelsdekning på leiebil (CDW)
Erstatning 0 Egenandelen 0 Egenandelen
Egenandel
Reisegods 500 0 500 0
Avbestilling 500 0 500 0
Ansvarsskade 500 0 500 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 1000 0 1000 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Smykker, Ur, Perler, Edelstener, Edelt metall, Antikviteter, Kunstgjenstander, Tepper, Nasjonaldrakt, Bunad, Festdrakt og pelsverk, GPS, Foto-/videoutstyr, Optisk utstyr, Audiovisuelt utstyr med tilbehør, Mobiltelefon/PC-/datautstyr og annet elektronisk utstyr/tilbehør/programvare, Musikkinstrumenter og musikkutstyr, Våpen med tilbehør og ammunisjon, Sportsutstyr, herunder utstyr/tilbehør for fiske, ski, dykking, golf, fallskjermhopp, kiting, hang/ paragliding.
Alderfradrag på verdigjenstander
Det gjøres fradrag for verdiforringelse ved elde, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelsen tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Europeiske Reikseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring