Dette er dekningsomfanget i reiseforsikringene fra DNB.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i DNB Forsikring

DNB har to produktvarianter.

På Best er det en dekningsgaranti. Denne garanterer at DNB utbetaler differansen hvis en annen reiseforsikring har bedre vilkår.

DNB Enslig Familie
Type Basis Best Basis Best
Vilkår Basis Best
Vilkår datert 01.01.2017
Pris 1168 1838 1618 2415
Maksimal alder for tegning 80 80 80 80
Max alder hjemmeboende barn 20 20 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen Nei Nei Nei Nei
Reisens varighet - inntil ant dager 45 60 45 60
Dekker dagsreiser Nei Ja Nei Ja
Alarmsentral Falck
Reisegods:
Reisegods - samlet 15 000 500 000 15 000 500 000
Verdigjenstander samlet 15 000 30 000 15 000 30 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 10 000 3 000 10 000
Sykkel 15 000 25 000 15 000 25 000
Mobiltelefon 1 500 3 000 1 500 3 000
Pass, reisedokumenter 10 000 10 000 10 000 10 000
Effekter tilhørende arbeidsgiver 20 000 30 000 20 000 30 000
Andre enkeltgjenstander 15 000 25 000 15 000 25 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 2 500 5 000 2 500 5 000
Forsinket fremmøte/ ankomst/innhenting av reiserute:
Maxbeløp 20 000 60 000 50 000 60 000
Overnattingsutgifter per døgn 1 500 2 500 4 000 6 000
Forsinket avgang:
Erstatning 1 500 6 000 4 000 6000 pp
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 80 000 120 000 80 000 120 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 000 1 500 1 000 1 500
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse 50 000 Ubegrenset 50 000 Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ledsager,syk/død 35 000 50 000 35 000 50 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 5 15 5 15
Rettshjelp 20 000 100 000 20 000 100 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet Bevis 500 000 Bevis 500 000
Ulykke voksen - død Bevis 500 000 Bevis 500 000
Ulykke barn - invaliditet Bevis 700 000 Bevis 700 000
Ulykke barn - død Bevis 150 000 Bevis 150 000
Behandlingsutgifter 5% 5% 5% 5%
Avbestilling
Erstatning 500 000 500 000
Evakuering
Samlet 50 000 Ubegrenset 50 000 Ubegrenset
Per person 20 000 Ubegrenset 20 000 Ubegrenset
Egenandelsdekning på leiebil (CDW)
Erstatning 0 10 000 0 10 000
Egenandel
Reisegods 500 0 500 0
Avbestilling 500 0 500 0
Ansvarsskade 3000 0 3000 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 500 0 500 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, Smykker, Ur, Kunst, Antikviteter, Tepper, Pels ,Våpen og lignende, Musikkinstrumenter, Sportsutstyr (inkludert fiske-, ski-, golf-, klatre- og luftsportsutstyr), Dykkerutstyr og sykkel med montert tilbehør. Unntak for sykkel og sportsutstyr til bruk i konkurranser/ritt.
Alderfradrag på verdigjenstander
Erstatningen er begrenset til hva tilsvarende gjenstand koster, med fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Boligbyggelagene

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Komplett Forsikring

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - NAF Forsikring

Reiseforsikring - OBOS

Reiseforsikring - Rema

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Travel Guard

Reiseforsikring - Troll Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring

Reiseforsikring - Vardia Forsikring