Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget i reiseforsikringene fra Codan Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen til Codan Forsikring

Codan har to produktvarianter, Standard, og Pluss.

Codan Enslig Familie
Type Standard Pluss Standard Pluss
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 21.11.2020
Pris 1979 2135 2518 2475
Samlerabatt ved 3 forsikringer 10%
Reisens varighet - inntil ant dager 60 75 60 75
Maksimal alder for tegning 75 75 75 75
Max alder hjemmeboende barn * * 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * * Nei Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet 50 000 800 000 100 000 800 000
Verdigjenstander 25 000 30 000 25 000 30 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 5 000 3 000 5 000
Sykkel 7 500 20 000 7 500 20 000
Mobiltelefon 25 000 30 000 25 000 30 000
Pass, reisedokumenter 15 000 15 000 15 000 15 000
Andre enkeltgjenstander 25 000 30 000 25 000 30 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 4 000 6 000 12 000 20 000
Forsinket avgang/fremmøte/Innhenting av reiserute:
Maxbeløp 25 000 30 000 50 000 30 000 pp
Overnattingsutgifter per døgn 1 500 2 500 4 000 6 000
Forsinket ankomst til reisemål:
Per døgn 500 750 500 750
Maxbeløp 2 500 6 000 2 500 pp 6 000 pp
Betalte arrangementer:
Erstatning av billetter, arrangementer ol 0 0 0 0
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 50 000 100 000 100 000 200 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 500 1 500 1 500 1 500
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse 100 000 Ubegrenset 100 000 Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 35 000 35 000 35 000 35 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 10 15 10 15
Rettshjelp 100 000 100 000 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Nei
Ulykke voksen - invaliditet 300 000 600 000 300 000 600 000
Ulykke voksen - død 300 000 300 000 300 000 300 000
Ulykke barn - invaliditet * * 500 000 750 000
Ulykke barn - død * * 50 000 100 000
Behandlingsutgifter 5% 5% 5% 5%
Avbestilling
Erstatning 50 000 800 000 100 000 800 000
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Jury reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning 150 000 1 000 000 300 000 1 000 000
Egenandelsdekning på leiebil (CDW)
Erstatning 0 20 000 0 20 000
Egenandel
Reisegods 0 0 0 0
Avbestilling 0 0 0 0
Ansvarsskade 0 0 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Foto- og videoutstyr, Audiovisuelt utstyr med tilbehør, PC-nettbrett/datautstyr og annet elektronisk utstyr/tilbehør/programvare, Optisk utstyr, Mobil-/smarttelefon, Briller og solbriller, Smykker, ur, perler, edelstener og edelt metall, Antikviteter og kunstgjenstander, Pelsverk, Musikkinstrumenter og musikkutstyr, Sportsutstyr, Våpen med tilbehør.
Alderfradrag på verdigjenstander
Oppgitt i prosent per år, og antall år uten aldersfradrag.
Gjenstand Per år Ant år
Mobiltelefon og datautstyr 20% 1 år
Foto-/videokamera med utstyr 10% 3 år
Elektrisk
husholdningsmaskin/apparat
10% 3 år
Motorisert og elektrisk verktøy 10% 3 år
Klær og sko (unntatt bunad og
pels)
20% 1 år
Sykkel 10% 3 år
Golfutstyr 10% 3 år
Ski og annet sportsutstyr 10% 3 år

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring