Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Verdien av bonustapet på bilforsikringen når du må bruke kaskoforsikringen er større jo lavere bonus du har.

Det er viktig å beregne hvor stor kroneverdien av det fremtidige bonustapet blir. Vi kan forutsette at prisene på bilforsikringene stiger i samme takt som inflasjonen. Med denne forutsetningen er det ikke nødvendig å justere for fremtidig inflasjon.

Les mer om bonussystemet i bilforsikring.

Vi beregner det fremtidige bonustapet helt frem til du har tatt igjen det du egentlig skulle hatt uten en bonusreduserende skade. Det vil si helt til du når toppen av bonusskalaen. Så lenge vil du nemlig slite med skaden.

Når bonustapet skal beregnes, er det summen av all fremtidig prisøkninger som skal summeres. Det vil si at i alle år med lavere bonus pga skaden vil telle med i regnestykket.

Bonustapet i de forskjellige forsikringsselskapene

Forsikringsselskapene har nå veldig like bonussystem. Det er når du kommer opp i 70 prosent bonus at det er noen små forskjeller.

  • DNB (Fremtind Forsikring), Eika, Frende, Gjensidige, Storebrand, og SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): 10 prosent bonusnedrykk. Bruker 3 år å komme opp fra 70 prosent bonus til 75 prosent. Bonustapet med 75 prosent bonus er 5 prosentpoeng. Etter 3 år på 75 prosent bonus, vil det ikke være noe bonustap.
  • If og Tryg: 10 prosent bonusnedrykk. Bruker 5 år å komme opp fra 70 prosent bonus til 75 prosent. Bonustapet med 75 prosent bonus er 5 prosentpoeng. Etter 5 år på 75 prosent bonus, vil det ikke være noe bonustap.
  • KLP: 10 prosent bonusnedrykk. Bruker bare ett år å komme opp fra 70 prosent bonus til 75 prosent bonus. Etter 5 år med 75 prosent bonus vil bonustapet være null.
  • Landkreditt Forsikring: Har 30 prosent bonusnedrykk til og med 40 prosent bonus. 10 prosent bonusnedrykk over dette. Bruker 3 år å komme opp fra 70 prosent bonus til 75 prosent. Bonustapet med 75 prosent bonus er 5 prosentpoeng. Etter 3 år på 75 prosent bonus, vil det ikke være noe bonustap.

Bilforsikringsbonus-kalkulator

Du kan beregne det fremtidige tapet ved bilforsikringsbonus-kalkulatoren.

Beregn bonustapet ditt med bilbonuskalkulatoren.

Fremtidig prisøkning pga bonustapet

Under har vi satt opp tabeller på ulike bonusnivåer for forsikringsselskapene. Prosenttallet viser hvor stor den fremtidige er i forhold til prisen på bilforsikringen.

Dette prosenttallet skal beregnes av prisen før bonus. Det skal også tas i betraktning at bonusen ikke beregnes av hele premien.

Her er det fremtidige tapet beregnet på bonusnivåene 20 prosent, 50 prosent, 70 prosent 1. år, og 75 prosent 1. år.

I kolonnen for "Fremtidig tap" står tapet i prosent av prisen på bilforsikringen. Tallet i kroner er beregnet av en forsikringspris på 20.000 kroner (før bonus).

Med bare 20 prosent i bonus (som få har) er de fremtidige tapene på 24.000 kroner (56.000 kroner for Landkreditt).

Ved bonus på 70 eller 75 prosent er det fremtidige tapet svært små for de fleste.

20% bonus Fremtidig tap I kroner
DNB 120% 24 000
Eika 120% 24 000
Frende 120% 24 000
Gjensidige 120% 24 000
If 120% 24 000
KLP 120% 24 000
Landkreditt 280% 56 000
SpareBank 1 120% 24 000
Storebrand 120% 24 000
Tryg 120% 24 000
50% bonus Fremtidig tap I kroner
DNB 60% 12 000
Eika 60% 12 000
Frende 60% 12 000
Gjensidige 60% 12 000
If 60% 12 000
KLP 60% 12 000
Landkreditt 60% 12 000
SpareBank 1 60% 12 000
Storebrand 60% 12 000
Tryg 60% 12 000
70% bonus, 1. år Fremtidig tap I kroner
DNB 20% 4 000
Eika 20% 4 000
Frende 20% 4 000
Gjensidige 25% 5 000
If 20% 4 000
KLP 20% 4 000
Landkreditt 20% 4 000
SpareBank 1 20% 4 000
Storebrand 20% 4 000
Tryg 20% 4 000
75% bonus, 1. år Fremtidig tap I kroner
DNB 15% 3 000
Eika 20% 4 000
Frende 20% 4 000
Gjensidige 20% 4 000
If 25% 5 000
KLP 5% 1 000
Landkreditt 20% 4 000
SpareBank 1 15% 3 000
Storebrand 20% 4 000
Tryg 25% 5 000

Slik regner du bonustapet

Vi tar utgangspunkt i en bilforsikring som har en full pris på 20.000 kroner. Hvis bonusen din er på 75 prosent, blir den fremtidige økningen i bilforsikringen bare 8.000 kroner. I dette tilfellet lønner det seg å la forsikringen betale for skaden.

I eksemplet under tar vi utgangspunkt i en bonus på 50 prosent. Her sammenligner vi bonus før og etter skade hvert år inntil du har nådd det samme nivået. Dette er først når du når 75 prosent bonus det sjette året. Samlet tap er i dette tilfellet 160 prosent av full bonusgivende årspremie på bilen. Med en årspremie på 20.000 kroner, blir dette et fremtidig tap på 32.000 kroner. Koster en skade for eksempel 20.000 kroner, vil det lønne seg å betale denne av egen lomme.

Bonus Ny bonus Tap
50%    
60% 20% 40%
70% 1.år 30% 40%
70% 2.år 40% 30%
70% 3.år 50% 20%
70% 4.år 60% 10%
70% 5.år 70% 0%
75% 1.år 70% 5%
75% 2.år 70% 5%
75% 3.år 70% 5%
75% 4.år 70% 5%
75% 5 år 75% 0%
75% 6.år 75% 0%
Samlet tap i hele perioden 160%

 

Les også:

Bonussystemet i bilforsikring

Dette får du i startbonus fra forsikringsselskapene

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring

Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud

Kalkulatorer:

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusberøvende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.