Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan sjekke prisene på selskapenes nettsider, eller anbudstjenester for å sjekke priser på forsikring.

Når du beregner prisene er det viktig å ta hensyn samlerabattene. Disse varierer fra null til 25 prosent. En oversikt over samlerabatter finner du her.

Direkte på selskapenes nettsider

Du kan gå inn på selskapenes priskalkulatorer. Oversikten under viser i hvilke selskaper du kan gjøre dette.

Forsikringsselskap Priser  
Agria Dyreforsikring Pris  
DNB (Fremtind Forsikring) Pris  
Eika Forsikring Pris  
Europeiske Reiseforsikring Pris  
Frende Forsikring Pris  
Gjensidige Forsikring Pris  
Gouda Reiseforsikring Pris  
If Forsikring Pris  
JBF Pris  
KLP Forsikring Pris  
Landkreditt Forsikring Har ikke  
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) Pris  
Storebrand Forsikring Pris  
Tryg Forsikring Pris  
Water Circles Har ikke  

Via Finansportalen

Via Finansportalen kan du nå sjekke prisene på flere forsikringsselskap på en gang. Det er kjappere enn å måtte gå inn på hvert enkelt selskaps nettsider. Her kan du sjekke prisene på følgende forsikringer:

Priser på bilforsikring

Priser på husforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på reiseforsikring

Via anbud

Via anbudstjenester kan du hente inn priser fra en rekke forskjellige forsikringsselskaper. Men du vil ikke få tilbud fra alle selskapene, det er kun et utvalg.

 

Se også:

Hvordan sammenligne selskapene
Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Forsikringsselskap
Oversikt over hvilke selskaper som tilbyr skadeforsikringer i Norge.

Samlerabatter
De fleste forsikringsselskapene gir totalkunderabatter hvis du har flere forsikringer i samme selskap. Her er oversikten over hvilke rabatter de gir.

Disse forsikringene trenger du mest
Slik skal du prioritere blant forsikringene.

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.