Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser hvilke rabattavtaler du kan få på reiseforsikring gjennom yrkesorganisasjoner eller andre typer organisasjoner.

Det er mange yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har rabattavtaler på reiseforsikring. For de aller fleste vil dekningsomfanget være tilstrekkelig, men du må alltid sjekke at forsikringen har tilstrekkelig dekning for deg.

Prisene på disse avtalene er er i mange tilfeller en god del lavere enn det du kan kjøpe en tilsvarende forsikring for individuelt. Rabatten varierer fra null til 70 prosent.

Det gis som oftest ikke samlerabatt på kollektive avtaler. Dette gjør at rabatten blir mindre når du sammenligner med individuelle forsikringer.

Guide til reiseforsikring.

Rabattavtalene på reiseforsikring

I tabellen er det satt opp årspriser for enslige og for familier.

Her kan du se prisene på forsikringsselskapenes ordinære reiseforsikringer.

Organisasjon Selskap Enslig Familie
Akademikerforbundet Tryg 1 768 2 098
Akademikerne Storebrand 1 294 1 594
BFO Europeiske 1 764 1 764
Den Norske Turistforening Reise Pluss Gjensidige 1 932 2 820
Den Norske Turistforening Reise Gjensidige 1 296 1 872
Forskerforbundet Tryg 1 149 1 511
Huseiernes Landsforbund Storebrand 1 614 2 371
Lederne Tryg 1 710 2 263
LO SpareBank 1 3 624 5 148
LO Kollektiv avtale SpareBank 1 1 440 1 188
NAF Reise Pluss Gjensidige 2 148 3 132
NAF Reise Gjensidige 1 440 2 076
NITO Tryg 1 284 1 740
Norges Farmaceutiske Forening Tryg 2 619 3 728
Norges Juristforbund Tryg 1 320 1 295
Norsk Ergoterapeutforbund Tryg 1 118 1 308
Norsk Fysioterapeutforbund Tryg 1 194 1 643
Norsk Journalistlag Tryg 1 998 2 514
Norsk Radiografforbund AIG 1 138 1 255
Norsk Sykepleierforbund DNB (Fremtind Forsikring) 1 020 1 716
Politiets Fellesforbund Gouda 1 266 1 799
Tekna Storby Gjensidige 1 326 2 264
Tekna Distrikt Gjensidige 1 008 1 572
Utdanningsforbundet Tryg 948 1 668
YS Gjensidige 1 800 2 628
YS Gjensidige 1 212 1 740

I Tekna skilles det på prisene i det som er definert som storbyer, og i resten av landet.

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikring - Dette dekker den

Reiseforsikring - prisoversikt

Kredittkort med reiseforsikring

Reiseforsikringenes dekninger:

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Avbestillingsforsikring - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen