Denne oversikten viser hvilke rabattavtaler du kan få på reiseforsikring gjennom yrkesorganisasjoner eller andre typer organisasjoner.

Det er mange yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har rabattavtaler på reiseforsikring. For de aller fleste vil dekningsomfanget være tilstrekkelig, men du må alltid sjekke at forsikringen har tilstrekkelig dekning for deg.

Prisene på disse avtalene er lavere enn det du kan kjøpe en tilsvarende forsikring for individuelt.

Det gis som oftest ikke samlerabatt på kollektive avtaler. Dette gjør at prisforskjellene kan mindre når du sammenligner med individuelle forsikringer.

Les mer om reiseforsikring.

Rabattavtalene på reiseforsikring

I tabellen er det satt opp årspriser for enslige og for familier, eller hvilken prosentvis rabatt du får.

Klikker du på lenkene kommer du til omtalen av avtalen. Der kan du også finne hvilket dekningsomfang forsikringen har.

Her kan du se prisene på forsikringsselskapenes normale reiseforsikringer.

Organisasjon Selskap Enslig Familie
Akademikerforbundet Tryg 994 1 185
Akademikerne Storebrand 1 058 1 304
Den Norske Turistforening Gjensidige 1 367 1 956
Forskerforbundet Tryg 1 231 1 582
Huseiernes Landsforbund Europeiske Standard 1 452 2 112
Huseiernes Landsforbund Europeiske Super 1 896 2 952
Lederne Tryg 1 064 1 280
LO SpareBank 1 1 410 2 016
NAF Gjensidige 1 519 2 173
NITO Gjensidige 1 201 1 719
NJFF Gjensidige 1 519 2 173
Norsk Bobil og Caravanclub Codan Standard 1 659 2 110
Norsk Bobil og Caravanclub Codan Reise Pluss 1 988 2 556
Norsk Ergoterapeutforbund Tryg 1 020 1 220
Norsk Fysioterapeutforbund Tryg 897 1 156
Norsk Journalistlag Tryg 1 193 1 500
Norsk Radiografforbund AIG 933 1 027
Norsk Sykepleierforbund DNB 972 1 440
Politiets Fellesforbund AIG 717 935
Tekna Storby Gjensidige 970 1 500
Tekna Distrikt Gjensidige 780 1 215
Utdanningsforbundet Tryg 756 1 296
YS Gjensidige 1 408 2 020

Noen av LO-forbundene har inkludert reiseforsikringen i kontingenten, da er prisene lavere.

I Tekna skilles det på prisene i det som er definert som storbyer, og i resten av landet.

 

Les mer om reiseforsikring:

Reiseforsikring

Reiseforsikring - prisoversikt

Kredittkort med reiseforsikring

Ta med europeisk helsetrygdekort

Samlerabatter
De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter hvis du har flere forsikringer i samme selskap. Her er oversikten over dem.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring - dette er dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - Nemi Forsikring

Reiseforsikring - Rema

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring