Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Innboforsikringen dekker alt innbo (møbler, klær, tepper, bøker, elektriske apparater) og løsøre (sykkel, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, penger m.m.).

Innboforsikringen skal dekke verdien av alt løsøre i hjemmet. Her er du selv ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning. Hvis du forsikrer deg for lavt, risikerer du å ikke å få full erstatning. Har du for høy dekning betaler du unødvendig høy pris. Prisen er en direkte funksjon av forsikringssummen.

Dersom du leier leilighet eller bor i en selveierleilighet i et sameie eller et borettslag, må du tegne en innboforsikring. Selve bygningen er forsikret via sameiet/borettslaget, den betaler du via fellesutgiftene. Les mer om husforsikring. Bor du i egen bolig må du både ha en husforsikring og en innboforsikring.

De fleste selskapene har to varianter av innboforsikringen. Den ene er gjerne en standard innboforsikring, som dekker det nødvendigste. I tillegg er det gjerne en utvidet dekning, som har dekninger ikke alle trenger.

Les mer om husforsikring:

Guide til husforsikring

Dette dekker husforsikringen.

Hvor innboforsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på det stedet som er nevnt i forsikringsbeviset. Den gjelder også for innbo og løsøre som du midlertidig tar med deg hjemmefra.

 • Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden.
 • Privatansvar gjelder i Europa.
 • Naturskadeforsikringen gjelder i Norge.

Hvis et av barna flytter på hybel, for eksempel under studier, dekkes innboet der av familiens forsikring. Flytter barnet inn i egen leilighet, enten alene eller sammen med andre, må barnet ha en egen innboforsikring.

Hvem gjelder den for?

Forsikringen gjelder for forsikringstaker, ektefelle, samboer med felles adresse i folkeregisteret. I tillegg gjelder den for barn som bor hjemme, eller barn som på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet. Dette forutsetter at de ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret.

Dette dekkes på innboforsikringen

Her er en rask oversikt over de viktigste dekningene i innboforsikringen.

Her kan du lese mer i detalj om alle dekningene som ligger i innboforsikringen.

 • Brann
 • Tyveri
 • Vannskader
 • Penger og verdipapirer
 • Tilbehør til motorvogn/campingvogn/båt/tilhenger
 • Motoriserte hageverktøy
 • Hobbyutstyr
 • Matvarer i fryser
 • Tyveri av sykkel
 • Tyveri på uteareal
 • Tyveri fra boder og garderobeskap
 • Veskenapping
 • Rettshjelpsforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Mobilforsikring
 • Ombygging for rullestol
 • Veggedyr og kakerlakker
 • Skader fra dyr som mus og rotter

Test av innboforsikringer

I Smarte Pengers test av innboforsikringer har vi satt karakterer på over 50 enkeltdekninger på innboforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle innboforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Denne testen er bygd opp av omtrent 1100 delkarakterer på de forskjellige innboforsikringenes dekninger. Karakterene går fra null til 6. Totalkarakteren er bygd opp av at over 50 enkeltdekningene får tildelt en vekt.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Her kan du se testen av innboforsikringene.

Prising av innboforsikring

Måten forsikringsselskapene priser innboforsikringen på varierer. Hvor du bor og hvordan boligen er bygget (for eksempel tre eller mur) har alltid betydning.

Ellers har det nå kommet flere varianter:

 • Man velger innbosum
 • Prisen bestemmes ut fra antall kvadratmeter og antall i husstanden
 • Bare kvadratmeter
 • Bare adresse (opplysninger om bolig hentes opp automatisk)

Der du ikke bestemmer innbosummen selv er gjerne innbosummen ubegrenset.

Det ene er ikke noe bedre enn det andre. Det er uansett pris og dekning som teller.

Finn beste pris på innboforsikringen

Når du skal finne det beste tilbudet på innboforsikring er det ikke dermed sagt at det er forsikringen med den laveste prisen.

Først må du sørge for at innboforsikringen har de dekningene som er nødvendige for deg.

Les mer om hvordan du skal finne den beste prisen på innboforsikringen.

Kollektive avtaler på innboforsikring

De fleste yrkesorganisasjoner og noen andre organisasjoner har gunstige kollektive avtaler på innboforsikring. Samlet sett er det svært mange husstander som har tilgang til en eller flere av disse kollektive avtalene.

Se oversikt over hvilke kollektive avtaler som er i markedet.

Oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på innboforsikring

Her er det laget oversikter over de viktigste dekningene. Her kan du enkelt sammenligne dekningene i de forskjellige selskapene ved at dekningene er satt opp på en oversiktlig måte.

Innboforsikring - hoveddekninger
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på kontanter, rekonstruksjon av arkiver, tilbehør til bil og båt, motoriserte verktøy, sportsutstyr, droner, egenproduserte varer, yrkesløsøre, og matvarer i fryser.

Innboforsikring - Tyveri
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på tyveri: Sykkel, uteareal, boder, fra andre bygg, garderobeskap, Bygningsskade ved innbrudd, veskenapping.

Innboforsikring - Juridiske dekninger
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på det vi kaller juridiske dekninger. Dette er rettshjelp, ansvarsforsikring, identitetstyveri, og hjelp ved misbruk på nettet.

Innboforsikring - dekning ved flytting og lagring
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger i forbindelse med utgifter til flytting og lagring.

Innboforsikring - erstatningsberegning
Dette er forsikringsselskapenes utbetalinger på forskjellig typer innbo ved skade. Det er ulike regler mellom selskapene for hvor mye som, blir trukket fra ved slit og elde.

Innboforsikring - andre dekninger
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på uflaksforsikring / kaskoskade, ombygging til rullestol, og sanering av veggedyr / kakerlakker.

Dekningsdetaljene på de enkelte innboforsikringene

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte innboforsikringene på en standardisert måte. Alle selskapene har en både en standard-dekning og utvidet dekning som er satt opp ved siden av hverandre.

Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer. Du må studere vilkårene når du sjekker tilbud. Det kan også hende at en utvidet dekning vil passe deg best.

Innboforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Eika Forsikring

Innboforsikring - Frende Forsikring

Innboforsikring - Gjensidige Forsikring

Innboforsikring - Hedvig

Innboforsikring - If Skadeforsikring

Innboforsikring - KLP Forsikring

Innboforsikring - Landkreditt Forsikring

Innboforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Storebrand Forsikring

Innboforsikring - Tryg Forsikring

Egenandeler på innboforsikringen

Forsikringsselskapene gir rabatter hvis du høyner egenandelen. Jo høyere innbosum du har, jo mer kan du spare på å høyne egenandelen. En innboforsikring koster ikke så mye med en vanlig innbosum. Det er derfor lite å hente på å øke egenandelen for å få en liten rabatt.

Les mer om egenandeler husforsikringen.

Kalkulator: Beregn hvilken egenandel som kan lønne seg med Egenandelskalkulatoren.

Sikkerhetsrabatter på innboforsikringen

Det finnes en rekke forskjellige tiltak og utstyr som gir sikkerhetsrabatter på innboforsikring.

Les mer om sikkerhetsrabatter på innboforsikringen

Samlerabatter på forsikring

Når du sjekker pris, må du også ta i betraktning samlerabattene. Forsikringsselskapene gir alt fra null til 20 prosent i samlerabatter.

Les mer om samlerabatter i forsikring.

Sikkerhetsforskrifter

I sikkerhetsforskriftene setter forsikringsselskapene visse betingelser som du må oppfylle. Det er for eksempel et krav om at du har røykvarsler og brannslokningsapparat.

Les mer om sikkerhetsforskrifter.

Beregning av forsikringssum for innbo

Det er ikke lett å finne frem til korrekt innboforsikringssum. Du kan lese mer om hvordan du beregner verdien på innboet i denne artikkelen.

Du kan også beregne verdien av innboet med Smarte Pengers Innbokalkulator.

Verdisakforsikring

Dersom du har spesielt verdifulle verdigjenstander, slik som dyre instrumenter, mynt- eller frimerkesamlinger, bunader eller kameraer, kan det være at disse dekkes godt nok gjennom den vanlige innboforsikringen. I så fall må du vurdere om du skal ha en egen verdisakforsikring på disse gjenstandene.

Les mer om verdisakforsikring.

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.