Over tid blir trygghetsforsikringene (trygghetsavtalene) svært dyre.

I de aller fleste elektronikkforretningene blir du spurt om du vil ha en trygghetsforsikring, eller en trygghetsavtale. Du gjør lurt i å tenke deg om et par ganger før du svarer «Ja takk» på selgerens spørsmål.

Betaler mye, får lite

En trygghetsforsikring eller trygghetsavtale gjelder, dersom produktet ditt for eksempel blir slått ut av et lynnedslag, får en vannskade eller faller i bakken. Kan ikke produktet repareres, skal du få tilsvarende eller nyere modell av produktet - og dette gjelder også dersom garantitiden er utløpt, og produktet altså ikke er helt nytt lenger.

Men ingen av forsikringene gjelder lenger enn det som er dekket av forbrukerkjøpsloven slik at dette er helt betydningsløst. Forbrukerkjøpsloven dekker alt av fabrikasjonsfeil i fem år. Kollapser kjøleskapet etter 4 år og 11 måneder uten at årsaken er feil bruk, har du altså krav på reparasjon (ved tunge gjenstander blir reparatør sendt hjem til deg uten kostnad). Så hva gir egentlig disse tryghetsfosikringene utover dette? 

Det du får av ekstra beskyttelse er først og fremt det å slippe ting i bakken (for eksempel en mobiltelefon), søle væske (for eksempel over en bærbar pc, miste mobilen i vannet), lavere egenandel ved tyverier (hvis trygghetsforsikringen inneholder dette). 

Men mister du for eksempel mobilen på havets bunn, er du ikke dekket av forsikringen. Du må fysisk ha produktet i hende for å kreve erstatning. Noen selskap er strenge på at årsaken må være en «ytre uforutsett hendelse», dvs om mobilen glir ut av hendene på deg er da ikke nok.

De fleste husholdninger vil gjennom livet kjøpe svært mange elektronikkprodukter. En familie på fire vil i løpet av en tiårsperiode kjøpe kanskje 40 litt større elektronikkprodukter. Å kjøpe slike småforsikringer vil over tid være svært dyrt. Det skal ha helt usannsynlig mye uflaks over tid for at det skal lønne seg å kjøpe disse forsikringene. Tenk gjennom hvor mye elektronikk du har kjøpt de siste 10 årene? Hvor ofte har du vært innom elektrobutikken å kommet hjem med noe? Og hvor ofte har du ødelagt det på grunn av uflaks? Statistisk er svaret «svært sjeldent».

Slike forsikringen er dessuten uviktige fordi verdien av enkeltgjenstandene tross alt er små. Det er de store risikoene som for eksempel død, uførhet, bil, og bolig som er det viktige. Småforsikringene er derfor et unødvendig produkt som bare fordyrer kjøpet - i det lange løp.

Kan utnytte at det er lik prising

Det finnes ett unntak. Disse forsikringen skiller ikke på personlige egenskaper. De koster det samme om du er en kløne eller petimeter.  Vet du at du ofte mister en mobiltelefon i vannet eller gulvet er en slik forsikring mer verdt. Det er vel også mer sannsynlig at en 15-åring har et uhell med mobiltelefonene enn en 60-åring.  

Dette er et ekstra argument for å styre unna dersom du ikke er en kløne. Gjennom forsikringen betaler du nemlig for klønene. Forsikring er ikke annet enn et spleiselag hvor de som ikke rammes betaler for dem som rammes. I tillegg betaler man for dem som svindler, samt dekker inn kostnadene og fortjenesten til forsikringsselskapet. Du kan altså forvente å tape på en forsikring. Derfor bør du bare forsikre det som gir for store konsekvenser for din økonomi.

Sikring gjennom forbrukerlov/innboforsikring/reiseforsikring

De viktigste argumentene for å si nei til trygghetsforsikring, eller «tabbeforsikring», er at du i Norge er godt sikret gjennom Forbrukerkjøpsloven. Den gir deg muligheten til å reklamere på varen i to eller fem år, avhengig av hva slags produkt det er snakk om. Dersom det oppstår en feil på produktet ditt innenfor denne tidsrammen, har du krav på å få en tilsvarende vare, eller gratis retting av feilen. Les mer om klage på varekjøp her.

Dersom produktet du har kjøpt blir stjålet av noen som bryter seg inn i huset ditt, eller blir skadet i brann eller flom, blir tapet dekket av innboforsikringen. En tilsynelatende fordel med trygghetsforsikring (som butikkene bruker for alt den er verdt) er at det ikke er noen egenandel ved skade, eller at den er lav. På innbosikringen er det en egenandel på minst 2.000 kroner, og ofte høyere. Men i praksis er det slik: Har du innbrudd i huset er flere verdisaker stjålet slik at du uansett må ta i bruk innboforsikringen og utløses egenandelen. Mobiltelefonen fra Elkjøp vil du da uansett kunne ta med i forsikringsoppgjøret uten at den påvirker egenandelen. Den utløser jo ikke egenandelen som allerede er «i bruk».

På reiseforsikring er du sikret mot tyverier. Her er de i de fleste tilfellene ingen egenandel. Så selv om trygghetsforsikringen gjelder for hele verden, gir ikke trygghetsforsikringen noen ekstra tyveriforsikring. Men uhellene dekker den i hele verden.

Usannsynlig og dyrt

Her har vi hentet en del priser på trygghetsforsikringer i Elkjøp og Power. Prisen på forsikringen er gjerne høyere jo lavere pris produktet har. Normalt er den høyere på ting man frakter omkring, som mobil og laptop, og lavere på stasjonære ting, som for eksempel kjøleskap.

Hva forsikringen koster for et produkt (på nett) ser du enten når du går inn på detaljsiden for produktet, eller i kassen.

Under har vi regnet om prisen på trygghetsforsikringen til en årlig pris. Om du ønsker løpende å forsikre et produkt, ser du av tabellen hvor mange år det tar før du har betalt varen to ganger, dvs at forsikringen har kostet like mye som varen.

En hårføner har kostet like mye som varen etter halvannet år. Et kamera tar det 10 og et halvt år før du har betalt like mye (dette vil variere).

Så hyppig må uhellene inntreffe for ikke å tape på forsikringen
  Pris på vare Pris pr år
Antall år
Hårføner 149 100 1,5
Mobil (Samsung) 3495 1199 2,9
Mobil (iPhone) 6590 1399 4,7
Bærbar PC 2 år 3799 709 5,4
Bærbar PC 1 år 3799 480 7,9
Kamera 2199 210 10,5
Barbermaskin 1399 110 12,8
Du må altså totalødelegge Samsung-mobilen hvert 3. år for å gå i null på forsikringen. Gjennom et voksent liv må du totalødelegge mobilen 21 ganger gjennom livet før forsikringen er lønnsom.
Kilde: Smarte Penger.

I beregningene over er det ikke tatt hensyn til egenandelene som gjelder for noen av produktene. Det er heller ikke tatt hensyn til at ved erstatning av ny vare kommer ikke elde til fradrag. I sum utligner disse to effektene hverandre i stor grad, slik at tabellen er gjeldende.

I virkeligheten utløper forsikringen og man er uten forsikring en periode. Tabellen viser den teoretiske sannsynligheten dersom man hele tiden var forsikret.

Vilkår

Her er dekningsomfanget til på trygghetsforsikring på noen av de større elektronikkbutikkene:

Elkjøp - Trygghetsavtale (Tryg Forsikring)

Power - Trygghetsavtale (Solid Forsäkringer)

Komplett - Trygghetsavtale (Vardia Forsikring)

Lefdal - Trygghetsavtale (Tryg Forsikring)

NetonNet - Trygghet + (Solid Forsäkringer)