Forsikring som er ment som en boligkjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring.

Boligkjøpeforsikringen skal dekke kostnader ved klage i forbindelse med kjøp av bolig. Den gir tilgang til juridisk bistand i inntil 5 år etter overtakelse. Den dekker også juridiske kostnader gjennomrettsapparatet.

Denne forsikringen dekker altså ikke utbedring av mangler, men kostnader i forbindelse med å få erstatning for manglene.

Det er mulig å klage i inntil fem år etter boligkjøpet (avhendingsloven), men i svært mange tilfeller opplever man i dag at man ikke har mulighet til å klage direkte til selger, men i stedet må henvende seg til selgers eierskifteforsikringsselskap. Det store flertallet av boligselgerne i dag velger å tegne eierskifteforsikring.

Det er bare privatpersoner som kjøper bolig til eget formål som kan tegne forsikringen. Den må tegnes gjennom eiendomsmegleren, senest ved kontraktsignering.

Megleren har ansvaret for å kreve inn premien som en del av oppgjøret. Dette mottar eiendomsmegleren en provisjon for.

Du kan spare flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Her kan du raskt og enkelt innhente tilbud fra flere forsikringsselskap. 
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget.

Pris på boligkjøperforsikringen

Forsikringen betales som en engangssum, og gjelder fra overtakelsen og i 5 år etter.

Prisene på boligkjøperforsikring fra Help er som følger:

Borettslagsbolig: Kr 3. 900
Aksje- og selveierleilighet: Kr 6.500
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, fritidsbolig, tomt: Kr 9.200

Det er ingen egenandel ved bruk.

Vilkårene for boligkjøperforsikringen

Risikerer dobbelforsikring

Du skal være klar over at du også gjennom villa- og innboforsikringen har mulighet til å få juridisk hjelp, når du oppdager - og ønsker å klage på - skjulte mangler i boligen. Du bør derfor sjekke opp hva du får av rettshjelp gjennom den forsikringen du allerede har - altså hvor store advokatkostnader som kan dekkes, og hva egenandelen er - før du sier ja til å tegne en boligkjøperforsikring.

Normal dekkes inntil 100.000 kroner, med en egenandel på 20.000 kroner.

Du bør også tenke litt gjennom hvor stor mulighet det er for at du vil få bruk for denne type forsikring. Det er blant annet større risiko for skjulte feil og mangler, dersom du kjøper en eldre bolig enn en ganske ny bolig. Det vil også ofte være slik at utbedringskostnader kan bli større i en enebolig enn i en mindre leilighet, for eksempel.

Minst tre prosent av salgssum

Vær også klar over at det uansett vil være slik at de vesentlige manglene må være av en viss størrelse, for at du skal komme noen vei med klagen din - uansett om du har boligkjøperforsikring eller ikke. Utbedringskostnadene må minst være i en størrelsesorden 3-6 prosent av salgssummen.

Det er Help som er den store aktøren på dette forsikringsområdet. Du vil som oftest bli tilbudt å tegne en slik forsikring i møte med boligselgers eiendomsmegler.

 

Les også:

Boligselgerforsikring (Eierskifteforsikring)

Dobbeltboligforsikring

Les mer om boliglovverket:

Bruktboligsalg og lovverket

Så stor må feilen være for å gi erstatning ved boligkjøp

Lover

Avhendingslova

Bustadoppføringslova


Innhent tilbud på boligforsikring, og andre forsikringer

Sjekk prisen på forsikringene dine jevnlig. Legg dem ut på anbud, og få tilbud fra flere forsikringsselskaper.

Forsikringspremier beregnes individuelt. og kan variere mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra.

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forsikring

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på synskirurgi

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.