Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boligkjøperforsikring er en advokatforsikring som er ment som boligkjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikringen skal gi kjøpe hjelp og bistand ved feil eller mangler ved boligkjøp. Denne forsikringen dekker altså ikke utbedring av mangler, men rettslige kostnader i forbindelse med å få erstatning for manglene.

Det er mulig å klage i inntil fem år etter boligkjøpet (avhendingsloven), men i svært mange tilfeller opplever man i dag at man ikke har mulighet til å klage direkte til selger, men i stedet må henvende seg til selgers boligforsikringsselskap. Det store flertallet av boligselgerne i dag velger å tegne boligselgerforsikring.

Det er bare privatpersoner som kjøper bolig til eget formål som kan tegne forsikringen. Den må tegnes gjennom eiendomsmegleren, senest ved kontraktsignering.

Den største aktøren har vært Help. Også Legal24 (advokater), Norwegian Broker (megler) og If (forsikringsselskapet) tilbyr i samarbeid en boligselgerforsikring

Megleren har ansvaret for å kreve inn premien som en del av oppgjøret. Dette mottar eiendomsmegleren en provisjon for.

Dette dekker boligforsikringen

Boligkjøperforsikringen skal dekke kostnader til advokat ved klage i forbindelse med kjøp av bolig. Den gir tilgang til juridisk bistand i inntil 5 år etter overtakelse. Den dekker også idømte saksomkostninger.

Egenandelen som skal betales blir tilbakebetalt hvis det blir utbetalt erstatning. Før det må betales egenandel gis det 10 timers bistand.

Dekning Help If
Forsikringssum Dekkes 3 000 000
Idømte saksomkostninger Dekkes 500 000
Kostnader til fagkyndige 30 000 Dekkes
Gratis bistand i timer 10 10
Egenandel 4 000 4 000

Du kan ikke velge mellom forsikringene. Du kan bare ta den forsikringen som eiendomsmegleren tilbyr.

For at du skal kunne få erstatning må det være mangler av en viss størrelse for at du skal komme noen vei med klagen din. Utbedringskostnadene må minst være i en størrelsesorden 3-6 prosent av salgssummen. Forsikringsselskapet vil ikke uten videre ta saken, men vurdere om det er en sannsynlighetsovervekt for at du kan vinne frem.

Dette dekker husforsikringen/innboforsikringen

Du har fra før av en dekning gjennom rettshjelpsforsikringen i hus- og innboforsikringen. Den gir deg juridisk hjelp når du ønsker å klage på skjulte mangler i boligen. Før du kan bruke forsikringen må det være en tvist.

Denne dekningen er standardisert i de forskjellige forsikringsselskapene. Denne dekker inntil 100.000 kroner. Egenandelen er 4.000 kroner, med en egenandel på 20 prosent av det overskytende. Med maksimal forsikringssum blir egenandelen samlet 23.200 kroner.

Fordelen med rettshjelpsforsikringen er at den ikke koster noe ekstra. Men den vil koste mer hvis du bruker den. Samtidig har den ikke på langt nær så høy dekning som en boligkjøperforsikring.

Les mer om rettshjelpsforsikring.

Pris på boligkjøperforsikringen

I Help betaler du hele forsikringssummen som en engangssum. Gjennom If betaler du og noen hundrelapper i de neste fire årene.

Help    
Boligtype Pris 2-5 år
Borettslagsbolig og aksjeleiligheter 4 100 0
Leiligheter og rekkehus: 7 400 0
Ene-/tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: 11 500 0
If/Legal    
Boligtype Pris 2-5 år
Borettslagsbolig og aksjeleiligheter 5 500 300
Leiligheter og rekkehus: 6 950 300
Ene-/tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: 10 950 450

Vilkårene for boligkjøperforsikringen i Help.

Vilkårene for boligkjøpeforsikringen i If/Legal24.

Vurdering av behovet for boligkjøperforsikring

Et viktig moment for om du bør kjøpe en boligkjøpeforsikring er hvor ny boligen er. For nyere boliger er det liten sjanse for at du finner skjulte feil og mangler, som også fører til en tvist. Men jo eldre den er, dess større sjanse vil det i gjennomsnitt være.

Prisen på en boligkjøperforsikring skiller bare på tre typer boliger. Den skiller ikke på hvor mye den koster, og ikke minst på hvor gammel den er. Derfor er det klart mindre grunn til å kjøpe en boligkjøperforsikring på disse boligene. Ellers får du vurdere om du vil ha denne ekstra tryggheten, selv om det koster noe penger.

 

Les også:

Boligselgerforsikring (Eierskifteforsikring)

Les mer om boliglovverket:

Bruktboligsalg og lovverket

Så stor må feilen være for å gi erstatning ved boligkjøp

Lover:

Avhendingsloven

Bustadoppføringslova