Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Gjenstander du har tatt med til utlandet fra Norge, kan tas med toll- og avgiftsfritt tilbake.

Du kan ved innreisen bli bedt om å dokumentere at de gjenstandene du hadde med deg, er de samme som da du reiste ut. Hvis du før utreisen henvender deg til Tollvesenet, får du utstedt et spesielt legitimasjonsbevis hvor du kan føre opp de gjenstandene du ønsker å ta med deg. Dette kan være radio, foto- og videoapparat, kikkert, PC og lignende.

Legitimasjonsbeviset kan også benyttes ved senere utenlandsopphold hvis du har med deg en eller flere av de samme gjenstandene.

Valuta

Ved utreise kan du ha med norske og utenlandske sedler og mynter for til sammen inntil 25.000 kroner.

Har du med beløp ut over dette, skal melding gis på et skjema som fås ved henvendelse til Tollvesenet. Skjemaet skal leveres Tollvesenet ved utreisen. Det er ingen begrensning når det gjelder reisesjekker.

 

Les mer om tollbestemmelser

Tollbestemmelser

Varer du kan fortolle

Hvis du blir tatt i tollen

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale med forenklet tollbehandling.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.