Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis et fly blir innstilt, må flyselskapet tilby deg tre alternative kompensasjonsordninger.

Reglene for hvilke rettigheter forbrukeren har ved innstilt fly er felles i EU/EØS.

Dette må flyselskapet tilby:

 • Tilbakebetaling av den delen av billettkostnaden du ikke har benyttet deg av.
 • Omruting slik at du kommer frem til bestemmelsessted så snart som mulig.
 • Omruting på et senere tidspunkt som du ønsker. Vilkårene på billetten skal være lik den du hadde.

Disse rettighetene står i Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging.

Du har rett til forpleining i ventetiden hvis du omrutes. Hvis overnatting er nødvendig har du rett til hotellovernatting og transport mellom flyplassen og hotellet.

Kompensasjonen gis etter disse satsene

Du har rett til erstatning hvis flyselskapet kan lastes for innstillingen. I slike tilfeller er det flyselskapet som har plikt til å dokumentere at de ikke har skylden.

Grunner til at flyselskapet ikke kan lastes kan være uforutsette sikkerhetstiltak, svært dårlig vær, streiker fra tredjeparter.

Erstatningen gis uavhengig av om du har lidd et økonomisk tap. Du er ikke pliktig til å godta å få erstatningen i reisekuponger, eller andre tjenester fra flyselskapet. Du har rett til å kunne få pengene på konto.

 • 250 euro for alle flygninger på høyst 1.500 kilometer
 • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS-området på mer enn 1.500 kilometer og alle andre flyginger på mellom 1.500 og 3.500 kilometer
 • 600 euro for alle flyginger som ikke omfattes av de to over

Denne kompensasjonen kan settes ned med 50 prosent. Da må flyselskapet de tilby deg omruting som ikke gir en større forsinkelse enn:

 • 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer ved andre flygninger

Du kan også kreve høyere erstatning, men da må du dokumentere tapet du har lidd. Maksimal erstatning er omtrent 41.000 kroner.

Unntak

Det er unntak fra disse kompensasjonsreglene hvis flyselskapet i god nok tid har gitt beskjed på forhånd.

 • Flyselskapet har opplyst om innstillingen minst to uker før planlagt avgangstid.
 • Flyselskapet har opplyst om innstillingen mellom to uker og syv dager før planlagt avgangstid, og tilbyr omruting slik at du kan reise høyst to timer før planlagt avgangstid og ankomme til det endelige bestemmelsessted senest fire timer etter planlagt ankomsttid.
 • Flyselskapet har det opplyst om innstillingen mindre enn syv dager før planlagt avgangstid og tilbyr omruting slik at du kan reise høyst en time før planlagt avgangstid og ankomme til det endelige bestemmelsessted senest to timer etter planlagt ankomsttid.

Rettigheter ved streik

En streik er en ekstraordinær situasjon, det vil si at flyselskapet ikke er skyld i det. Hvis det er flyselskapetes egne ansatte som streiker har du rett til vanlig kompensasjon som er beskrevet her. Les mer om dine rettigheter ved flystreik

Les mer om rettigheter når du flyr

Flyforsinkelser - dine rettigheter

Overbooking- nektet ombordstigning

Flystreik - dine rettigheter

Flyrettighetskalkulator
Her kan du sjekke dine flyrettigheter om flyet er forsinket, innstilt, overbooket, eller det er problemer med bagasjen.

 

Les mer om flyreiser

Hvis du ikke bruker flybilletten

Bagasjeregler i de enkelte flyselskapene

Bagasjerettigheter

Slik klager du på reiser

Fra andre nettsteder:

Forbrukerrådet: Når flyet er innstilt