Se hva kostnaden er for typiske ferieutgifter i europeiske land med Smarte Pengers Ferieindeks.

I indeksen for ferieutgifter har vi vektet «Mat og drikke» med 40 prosent, «Alkoholholdig drikke» med 20 prosent, og «Hotell og restaurant» med 40 prosent.

Vektene er satt opp ut i fra hva det ville kostet i Norge med den bruken du har i ferielandene. Her er det med europeiske land

Disse kategoriene er med i oversikten:

  • Mat og ikke-alkoholdige drikkevarer: brød og korn, kjøtt, fisk, melk, ost, egg, oljer og fett, frukt, grønnsaker, poteter, annen mat, alkoholfrie drikkevarer.
  • Alkohol og tobakk: brennevin, vin, øl.
  • Restaurant og hotell: Restauranter, kafeer, puber, barer, kantiner, hoteller, vandrehjem.

Disse tre deloversiktene er hentet fra Eurostat. Her kan du se oversikten over alle kategorier.

I indeksen er Norge satt til indeksverdi 100.

Dette er de fem billigste og fem dyreste ferielandene i Europa:

Land Indeks Mat og drikke Alkohol-drikke Hotell og restaurant
5 billigste
Makedonia 29 32 35 23
Bulgaria 33 39 36 25
Albania 34 40 46 22
Romania 34 35 40 29
Serbia 34 38 38 27
5 dyreste
Sverige 76 70 80 80
Danmark 82 82 79 83
Sveits 89 96 68 93
Island 97 81 142 90
Norge 100 91 140 89

Makedonia er billigst med en indeksverdi på 29. Det betyr at det i gjennomsnitt koster 29 prosent av nivået i Norge. På Island er det bare 3 prosent billigere i gjennomsnitt.

Her er hele listen alfabetisk satt opp:

Land Klær og sko Hjemme-elektronikk Bil ol Tobakk
Albania 34 40 46 22
Belgia 62 62 57 65
Bosnia 37 41 41 31
Bulgaria 33 39 36 25
Danmark 82 82 79 83
Estland 51 50 63 45
EU 56 56 56 56
Finland 75 67 98 71
Frankrike 61 62 49 65
Hellas 55 58 69 45
Irland 73 67 97 67
Island 97 81 142 90
Italia 59 62 56 58
Kroatia 47 52 54 40
Kypros 56 60 58 51
Latvia 51 51 62 45
Litauen 43 45 51 36
Luxemburg 62 67 53 62
Makedonia 29 32 35 23
Malta 54 60 59 45
Montenegro 41 43 55 31
Nederland 59 56 60 61
Norge 100 91 140 89
Polen 39 34 46 40
Portugal 49 53 53 42
Romania 34 35 40 29
Serbia 34 38 38 27
Slovakia 45 49 45 41
Slovenia 51 55 57 45
Spania 50 53 47 48
Storbritannia 62 54 79 62
Sveits 89 96 68 93
Sverige 76 70 80 80
Tsjekkia 40 45 47 31
Tyrkia 57 48 114 38
Tyskland 57 59 48 61
Ungarn 40 45 42 33
Østerrike 61 69 54 58

Feriekostnadskalkulator

Regn selv ut forskjellene med feriekostnadskalkulatoren. Her kan du legge inn hva du vil bruke per dag i de enkelte kategoriene, og se hva kostnadsnivået blir i de forskjellige landene.

 

Se også:

Les mer om prisnivået i europeiske land

Andre reisekalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.