Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Tyrkia er Europas billigste land foran Nord-Makedonia, og Romania.

Det er Eurostats som står for prisnivåundersøkelsen, som er den desidert mest omfattende som finnes med mange varegrupper representert.

Alle land som er med i undersøkelsen får en indeksverdi i forhold til et EU-gjennomsnitt som har indeksverdien 100.

Prisnivået i europeiske land

Totalindeksen består av 12 kategorier. I denne oversikten har vi tatt med hovedindeksen, og de 12 andre indeksene fordelt på 4 tabeller.

Det er med flere land utenfor EU-området blant annet Norge. Totalt er det 37 land med i undersøkelsen.

Tyrkia er det klart billigste landet med en indeksverdi på 36, der Norge har en indeksverdi på 155. Nivået ligger dermed 4,31 ganger høyere i Norge enn i Tyrkia. Deretter følger Nord-Makedonia med en indeksverdi på 47, og Romania på 52.

Det er Sveits som er dyrest med en indeks på 185, fulgt av Island med 170. Norge er det tredje dyreste landet med en indeksverdi på 155.

Ellers kan vi legge merke til at det svenske og danske prisnivået ikke er så langt under det norske med indeksverdier på 132 og 145.

Tabellen under er sortert etter laveste indeksverdi. Kolonnen "Dyrere i Norge" viser hvor mye dyrere Norge er i forholdet til det gjeldende landet.

Land Indeks Dyrere i Norge
Tyrkia 36 4,31
Nord-Makedonia 47 3,30
Romania 52 2,98
Bosnia-Hercegovina 54 2,87
Albania 55 2,82
Bulgaria 55 2,82
Montenegro 55 2,82
Serbia 56 2,77
Polen 59 2,63
Ungarn 62 2,50
Kroatia 68 2,28
Litauen 74 2,09
Tsjekkia 79 1,96
Latvia 80 1,94
Hellas 85 1,82
Slovakia 85 1,82
Portugal 88 1,76
Malta 89 1,74
Slovenia 90 1,72
Estland 91 1,70
Kypros 95 1,63
Spania 98 1,58
Italia 101 1,53
Frankrike 106 1,46
Tyskland 110 1,41
Østerrike 116 1,34
Belgia 117 1,32
Nederland 121 1,28
Finland 129 1,20
Sverige 132 1,17
Danmark 145 1,07
Irland 149 1,04
Luxembourg 153 1,01
Norge 155 1,00
Island 170 0,91
Sveits 185 0,84

Nivået på enkeltkategoriene

Her er tallene for;

 • Mat og drikke
 • Alkoholholdig drikke
 • Hotell og restaurant.

Listen er alfabetisk sortert.

Land Matvarer og alkoholfrie drikkevarer Alkoholholdige drikkevarer Hotell og restaurant
Albania 85 125 47
Belgia 104 117 124
Bosnia-Hercegovina 84 92 59
Bulgaria 87 97 51
Danmark 121 145 156
Estland 106 131 98
Finland 114 214 132
Frankrike 107 100 116
Hellas 107 153 86
Irland 115 211 129
Island 142 297 173
Italia 104 89 107
Kroatia 101 120 84
Kypros 108 115 89
Latvia 106 130 87
Litauen 99 116 78
Luxembourg 121 103 131
Malta 118 126 93
Montenegro 88 125 60
Nederland 98 100 123
Nord-Makedonia 68 85 46
Norge 146 258 166
Polen 73 92 77
Portugal 103 115 74
Romania 72 89 61
Serbia 91 114 61
Slovakia 102 100 86
Slovenia 101 104 89
Spania 99 98 84
Sveits 163 141 175
Sverige 114 152 128
Tsjekkia 97 105 69
Tyrkia 64 173 52
Tyskland 107 87 112
Ungarn 90 82 62
Østerrike 107 84 106

Kilde: Eurostat

Her er tallene for:

 • Klær og skotøy
 • Bolig, lys og brensel
 • Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold

Listen er alfabetisk sortert.

Land Klær og skotøy Bolig, lys og brensel Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold
Albania 91 41 87
Belgia 102 128 103
Bosnia-Hercegovina 88 27 67
Bulgaria 80 37 71
Danmark 133 182 125
Estland 112 84 100
Finland 116 135 105
Frankrike 107 115 106
Hellas 97 70 89
Irland 99 212 106
Island 140 162 130
Italia 102 98 97
Kroatia 96 43 91
Kypros 94 77 89
Latvia 106 65 91
Litauen 103 55 88
Luxembourg 107 187 126
Malta 103 59 98
Montenegro 95 34 74
Nederland 102 132 106
Nord-Makedonia 78 33 62
Norge 125 122 123
Polen 90 40 79
Portugal 101 79 99
Romania 87 48 70
Serbia 95 38 80
Slovakia 99 97 89
Slovenia 97 81 99
Spania 88 102 98
Sveits 139 208 141
Sverige 118 122 114
Tsjekkia 112 86 97
Tyrkia 36 17 52
Tyskland 99 115 106
Ungarn 83 53 78
Østerrike 103 110 109

Kilde: Eurostat

Her er tallene for:

 • Transport (ink bil)
 • Kultur og fritid
 • Helsepleie
Land Transport Kultur og fritid Helsepleie
Albania 80 61 37
Belgia 104 104 121
Bosnia-Hercegovina 73 66 51
Bulgaria 74 70 38
Danmark 127 141 147
Estland 93 98 83
Finland 117 125 151
Frankrike 107 105 95
Hellas 90 87 85
Irland 109 117 182
Island 135 157 227
Italia 97 96 124
Kroatia 81 81 54
Kypros 86 91 107
Latvia 82 90 68
Litauen 86 82 59
Luxembourg 100 120 168
Malta 80 92 91
Montenegro 76 71 35
Nederland 117 107 145
Nord-Makedonia 67 59 35
Norge 134 152 206
Polen 73 67 48
Portugal 92 92 91
Romania 74 66 28
Serbia 77 67 41
Slovakia 86 88 61
Slovenia 87 96 92
Spania 90 93 122
Sveits 126 153 239
Sverige 126 125 169
Tsjekkia 87 82 51
Tyrkia 67 42 26
Tyskland 108 107 115
Ungarn 72 64 45
Østerrike 112 114 141

 

Her er tallene for:

 • Post- og teletjenester
 • Utdanning
 • Andre varer og tjenester
Land Post- og teletjenester Utdanning Andre varer og tjenester
Albania 116 20 51
Belgia 171 156 110
Bosnia-Hercegovina 97 34 56
Bulgaria 78 50 57
Danmark 105 148 140
Estland 84 78 92
Finland 109 120 130
Frankrike 102 98 101
Hellas 167 55 83
Irland 156 127 140
Island 152 216 172
Italia 87 97 100
Kroatia 110 55 69
Kypros 109 146 90
Latvia 85 69 80
Litauen 81 62 75
Luxembourg 147 382 143
Malta 118 133 85
Montenegro 95 29 56
Nederland 124 137 122
Nord-Makedonia 66 24 47
Norge 191 203 162
Polen 53 54 58
Portugal 121 77 88
Romania 35 37 47
Serbia 79 25 58
Slovakia 114 59 82
Slovenia 104 94 90
Spania 119 90 96
Sveits 169 276 185
Sverige 137 168 133
Tsjekkia 127 73 75
Tyrkia 40 10 33
Tyskland 117 123 104
Ungarn 85 59 59
Østerrike 102 165 112

Smarte Pengers Ferieindeks

For å spesielt se på prisnivået når du skal på ferie har vi laget en egen Ferieindeks. Grunnlaget for denne er indeksverdier for mat & drikke, alkoholholdige drikkevarer, og hotell & restaurant.

Her kan du lese mer om Smarte Penger Ferieindeks.

 

Se også:

Feriekostnader i europeiske land

Andre reisekalkulatorer:

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.