Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når du tegner personforsikringer må du nesten alltid fylle ut en helseerklæring.

Alle forsikringer der helsen har betydning vil forsikringsselskapet innhente helseopplysninger. Dette gjelder forsikringer som:

Her blir du spurt om en del konkrete forhold rundt din egen helse. Dette har stor betydning fordi denne erklæringen blir sett på når en eventuell utbetaling skal finne sted. Gale opplysninger kan medføre at forsikringen ikke blir utbetalt. Hvis du tegner en kollektiv forsikring, skrives det bare en forenklet helseerklæring.

Hvis du har noen helsemessige risikofaktorer kan forsikringsselskapet gjøre følgende:

  • Kreve en tilleggspremie på grunn av økt risiko.
  • Reservere seg mot å utbetale erstatning på grunnlag av en sykdom forsikringstageren hadde ved tegningstidspunktet.
  • Avslå søknaden om forsikring.

Nemnda for helsevurdering

Forsikringsselskapene har en egen nemnd for helsebedømmelse i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon. Denne nemnda skal sørge for at alle forsikringstagere blir behandlet likt av alle som tilbyr livs- og uføreforsikringer. Dette gjør at det ikke er noen konkurranse mellom selskapene på helsebedømmelse. Alle vil i utgangspunktet bedømme helsen din likt. Resultatet av denne bedømmelsen blir også liggende i et register.

 

Les mer fra Finansnæringens Fellesorganisasjon:

Helseopplysninger ved tegning av forsikringer

Nemnda for helsevurdering

Retningslinjer for helsevurdering