Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Den medisinske invaliditetsgraden bestemmer hvor stor andel av den fulle forsikringssummen du skal få utbetalt.

Den medisinske invaliditeten kan både komme fra sykdommer og fra ulykker. Det er ikke noe skille etter den yrkesmessige reduksjonsevnen. En amputert tommelfinger gir like stor invaliditetsgrad for en fiolinist som en kontorist.

Tabellen som brukes står oppført i forskriften til om menerstatning ved yrkesskade. Selv om denne forskriften dreier seg om menerstatning brukes altså invaliditetstabellen her også om ulykkesforsikring.

Tabellen viser hvilke funksjonstap de forskjellige skadene gir. Viser tallet i tabellen for eksempel 50 prosent, vil du få utbetalt 50 prosent av forsikringsbeløpet ved denne skaden.

Eksempler på invaliditetsgrad

Her har vi satt opp noen eksempler på invaliditetsgrader. Dette er bare en svært liten del av hele tabellen.

Her finner du hele tabellen

Post Invaliditet Prosent
1.2.2 Totalt synstap 100%
1.2.3 Synstap på ett øye  
  a) Uten tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt 20%
  Med tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt 25%
1.3.1 a) Total eller subtotal døvhet, medfødt eller ervervet så tidlig at talen er uforståelig i samkvem med andre og ordforrådet er utilstrekkelig 100%
  b) Total døvhet, ervervet senere, med forståelig tale og godt ordforråd 65%
  c) Total døvhet på ett øre, det andre øret er normalt 15%
1.4.1 Tap av lukte- og smakssans  
  a) Luktesans 5%
  b) Smakssans 5%
  c) Både lukte- og smakssans 15%
1.6.1 Lette vanskeligheter med å forstå og//eller produsere språk og skrift 20-34%
1.6.2 Moderate vanskeligheter med å forstå og/eller produsere språk og skrift 35-54%
1.7 Epilepsi  
1.7.1 Sjeldne og mindre anfall, med perfekt anfallskontroll 5-14%
1.7.2 Sjeldne og mindre anfall 15-29%
1.7.3 Hyppige (1-2 i mnd), alvorlige anfall med aura 30-49%
3.1 Unilateral amputasjon  
  Overarm: 70%
  Underarm, god protesefunksjon: 55,00%
  Underarm, dårlig protesefunksjon: 60,00%
3.1.5 Håndledd 45%
3.1.1 Tap av hele fingeren – beste hånd;  
  Tommelfinger: 25%
  Pekefinger: 10%
  Langfinger: 10%
  Ringfinger: 7%
  Lillefinger: 7%
  Flerfingeramputasjoner:  
  Alle fingrene på en hånd: 40%
4.1 Amputasjon av tå/tær  
4.1.7 Tap av samtlige tær 12%
4.3 Amputasjon av kne/ledd  
4.3.2 Leggamputasjon  
  a) God protesefunksjon 15-24%
  Dårlig protesefunksjon 25-34%
7.3 Nyrer  
7.3.1 b) Tap av en nyre, den andre er frisk 15%
  d) Tap av begge nyrene, m/dialyse 75-90%
7.3.2 Vellykket nyretransplantasjon 30-40%

 

Les mer om ulykkesforsikring:

Guide til ulykkesforsikring

Guide til livsforsikring (dødsrisikoforsikring)

Guide til uføreforsikringer