Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Gjeldsforsikring er ikke en egen type forsikring, men en dødsfallforsikring.

En gjeldsforsikring er som oftest en dødsrisikoforsikring, noen legger til en uføreforsikring også.

De virkelige gjeldsforsikringene var avtaler som knyttes direkte til restgjelden på et lån. Ved dødsfall eller uførhet blir gjelden slettet. Forsikringens størrelse er dermed den til enhver tid gjenstående restgjelden.

Denne forsikringen gjelder bare så lenge du har lånet.

Det er egentlig ingen argumenter for å bruke en gjeldsforsikring. Prisingen er lik det du får når du kjøper individuelle forsikringer. Gjeldsforsikringen er låst til samme beløp som du har restgjeld. Du kan ikke heller ikke velge om du skal få pengene utbetalt eller om de skal gå til nedbetaling av gjeld. Uansett går forsikringen til å nedbetale gjelden.

Det som er viktig å merke seg, er at du ikke har rett til en ny individuell forsikring hvis du refinansierer. Det er mange som har gjort tabben å refinansiere etter at de har fått et eller annet helsemessig problem. Konsekvensen har da vært at de ikke har fått tegnet ny forsikring.

Vanlig med individuell forsikring

Nå selges det vanlige individuelle livs- og uføreforsikringer, som ikke knyttes direkte til lånet. Disse kan også bli kalt gjeldsforsikring fordi de er ment å skulle slette gjelden. Men er altså ikke den gammeldagse typen.

 

Les mer om andre personforsikringer:

De ulike forsikringstypene

Guide til dødsrisikoforsikring

Uførekapital

Uførerente

Sykdomsforsikringer

Ulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring

Kalkulatorer:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.