Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hovedinndelingen for personforsikringer er livsforsikring, uførhetsforsikring, ulykkesforsikring og sykdomsforsikringer.

Hvilke typer forsikringer som tilbys, varierer mellom selskapene.

Forsikringer som utbetales ved død:

 • Livsforsikring (dødsrisikoforsikring) utbetales som en engangsutbetaling ved all slags død.
 • Dødsulykkesforsikring utbetales som en engangsutbetaling ved en ulykke.
 • Gjeldsforsikring sletter gjelden ved død, og kan også inneholde uførekapital. Forsikringen er knyttet direkte til restgjelden.
 • Gruppelivsforsikring betales av arbeidsgiver og bortfaller når du slutter. Denne kan inneholde både dødsrisikoforsikring og uførekapital.
 • Foreningsgruppeliv er en type gruppelivsforsikring som er vanlig å tilby gjennom yrkesorganisasjoner. Denne kjøpes individuelt, og du må være medlem for å kjøpe den. Foreningsgruppeliv kan inneholde både dødsrisikoforsikring og uførekapital, samt ulykkesdekning.
 • Gjenlevendepensjon gir en årlig utbetaling til ektefelle, samboer og eventuelt barn ved død. Individuelt har det vært vanlig å knytte dette opp mot en pensjonsforsikring. Det er vanlig at en pensjonsordning på arbeidsplassen inneholder disse elementene.

Forsikringer som utbetales ved uførhet:

 • Uførekapital utbetales som en engangsutbetaling ved mer enn 50 % arbeidsuførhet. Uførheten må ha blitt bedømt varig og har vart i to år.
 • Uførerente er en løpende utbetaling som oftest til fylte 67 år. Utbetales hvis den forsikrede er 50 % eller mer ufør. Vanligvis utbetales den etter ett års arbeidsuførhet.
 • Ulykke utbetales etter graden av medisinsk invaliditet.
 • Gruppeliv kan også inneholde uførekapital.
 • Foreningsgruppeliv kan inneholde uførekapital
 • Pensjonsforsikring kan knyttes til uførepensjon. Pensjonsforsikring via jobben har vanligvis dette tilknyttet.
 • Innbetalingsfritak er egentlig det samme som uførepensjon, men brukes til å betale forsikringspremien ved uførhet.

Sykdomsforsikringer:

Forsikring av barn:

 • Barneforsikring gir både engangsutbetalinger og løpende utbetalinger både til sykdom og etter skade.
 • Barneulykke gir en engangsutbetaling etter den medisinske invaliditeten.
 • Familieulykke dekker ektefelle og barn under 20 år.
 • Livsforsikring (dødsrisiko) er en engangsutbetaling som ikke tegnes separat for barn under 14 år.

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene

Smarte Penger tester: Dette er de beste uføreforsikringene

Smarte Penger vurderer forsikringene innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Smarte Penger vurderer hvilke behandlingsforsikringer som er best ut fra pris og dekning.

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene

Test av barneforsikring