Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For å kunne beregne hva du eventuelt trenger å kjøpe av personforsikringer må du først vite hva du har.

For de fleste er det forsikringene gjennom jobben som blir glemt. Her kan du ha betydelige dekninger. I tillegg må du ta med individuelle forsikringer som du/dere har fra før.

Les mer om behovsberegning her.

For å gjøre det oversiktlig, er det en god idé å sette opp en tabell. Under har vi satt opp forslag til en slik tabell som du kan bruke til dette formålet.

Tabellen er tredelt:

  • Engangsutbetaling ved død
  • Engangsutbetaling og årlige utbetalinger ved uførhet
  • Ulykkesforsikringer

Ulykkesforsikring er ikke så viktige som forsikringer som gjelder ved alle typer død og uførhet. I prinsippet skal du uansett ha tilstrekkelig dekning på disse.

Dekning Forsikring på deg   Forsikring på ektefelle/samboer  
Engangsutbetaling ved død:        
         
Via arbeidsgiver        
         
Egne forsikringer        
         
Engangsutbetaling ved uførhet:        
         
Via arbeidsgiver        
         
Egne forsikringer        
         
Årlige utbetalinger ved uførhet:        
         
Uførepensjon fra folketrygden        
         
Uførepensjon privat        
         
Ektefellepensjon fra folketrygden        
         
Ektefellepensjon via arbeidsgiver        
         
Ektefellepensjon privat        
         
Barnepensjon fra folketrygden        
         
Barnepensjon via arbeidsgiver        
         
Barnepensjon privat        
         
Ulykkesforsikringer:        
         
Død via arbeidsgiver        
         
Død privat        
         
Død bilforsikring        
         
Død reiseforsikring        
         
Invaliditet via arbeidsgiver        
         
Invaliditet privat        
         
Invaliditet bilforsikring        
         
Invaliditet reiseforsikring        

 

Les også:

Beregning av forsikringsbehovet

Guide til forsikring mot dødsfall

Guide til uføreforsikringer

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.