For å kunne beregne hva du eventuelt trenger å kjøpe av personforsikringer må du først vite hva du har.

For de fleste er det forsikringene gjennom jobben som blir glemt. Her kan du ha betydelige dekninger. I tillegg må du ta med individuelle forsikringer som du/dere har fra før.

Les mer om behovsberegning her.

For å gjøre det oversiktlig, er det en god idé å sette opp en tabell. Under har vi satt opp forslag til en slik tabell som du kan bruke til dette formålet.

Tabellen er tredelt:

  • Engangsutbetaling ved død
  • Engangsutbetaling og årlige utbetalinger ved uførhet
  • Ulykkesforsikringer

Ulykkesforsikring er ikke så viktige som forsikringer som gjelder ved alle typer død og uførhet. I prinsippet skal du uansett ha tilstrekkelig dekning på disse.

Dekning Forsikring på deg   Forsikring på ektefelle/samboer
Engangsutbetaling ved død:
 
Via arbeidsgiver
Egne forsikringer
Engangsutbetaling ved uførhet:
 
Via arbeidsgiver
Egne forsikringer
Årlige utbetalinger ved uførhet:
 
Uførepensjon fra folketrygden
Uførepensjon privat
Ektefellepensjon fra folketrygden
Ektefellepensjon via arbeidsgiver
Ektefellepensjon privat
Barnepensjon fra folketrygden
Barnepensjon via arbeidsgiver
Barnepensjon privat
Ulykkesforsikringer:
 
Død via arbeidsgiver
Død privat
Død bilforsikring
Død reiseforsikring
Invaliditet via arbeidsgiver
Invaliditet privat
Invaliditet bilforsikring
Invaliditet reiseforsikring

 

Les også:

Beregning av forsikringsbehovet

Forsikring mot dødsfall

Uføreforsikringer

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.