Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførekapital i Youplus Livsforsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

Youplus Livsforsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.01.2022
Maks alder ved tegning 55 år
Opphørsalder 60 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum ?
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? ?
Krav til utbetaling Forsikringstilfellet inntreffer når forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst ett år (karenstid) som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden, mens forsikringen har vært i kraft.
Forskuttering Ja
Forskutterings-beløp Ved 100% arbeidsuførhet utbetales det 10% av avtalt forsikringssum årlig, fordelt på månedlige utbetalinger. Ved delvis arbeidsuførhet reduseres utbetalingen forholdsmessig.
Gradert utbetaling Gradert
Priser
Alder Pris 1 million
25 1 576
30 2 360
35 3 604
40 5 522
45 8 397
50 12 582
55 18 501
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførekapital

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Frende Forsikring - Uførekapital

Gjensidige Forsikring - Uførekapital

Landkreditt Forsikring - Uførekapital

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Storebrand Forsikring- Uførekapital

Se også:

Les: Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.