Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for dødsfallforsikringen i Youplus.

Dette er de viktigste egenskapene ved dødsfallforsikring. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til dødsfallforsikring

Youplus Livsforsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.01.2022
Maks alder ved tegning 67 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum ?
G-regulering av forsikringssum Nei
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? ?
Priser
Alder 2 mill
25 2 080
30 2 404
35 2 920
40 3 746
45 5 098
50 7 348
55 11 172
60 17 812
Etableringsgebyr ?

 

Se også:

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Dødsfallforsikring i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Dødsfallforsikring

Gjensidige Forsikring - Dødsfallforsikring

If Skadeforsikring - Dødsfallforsikring

KLP Forsikring - Dødsfallforsikring

Landkreditt Forsikring - Dødsfallforsikring

Nordea Forsikring - Dødsfallforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Storebrand Forsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring