Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er forsikringsselskapenes priser på uførepensjon / uførerente.

En uførerente eller uførepensjon utbetales månedlig hvis du har vært mer enn 50 prosent ufør i 12 måneder sammenhengende. 

Guide til uførerente

Hvordan selskapene priser dette er forskjellig. Hvor gammel du er betyr alltid noe. De fleste priser også etter både yrke og utdannelse, noen bare en av delene.

Dette betyr at de finnes en rekke forskjellige priser fordi det er delt inn i mange forskjellige yrker.

I prisene som du finner her er det gjennomgående brukt kontormedarbeider på alle utdannelsestrinnene (fra 3 til 5) som selskapene bruker. Det betyr at du også kan finne høyere priser enn de du ser under fordi det er yrker med høyere sannsynlighet for å bli ufør.

Gjennomsnittspriser på uførerente /uførepensjon

Prisene (årlige) gjelder en årlig uførerente på 50.000 kroner, med varighet til 67 år.

Dette er gjennomsnittsprisen av 30, 35,40, og 45 år.

Høyeste betyr prisene som gjelder for høyeste utdanning. Grunnskole betyr at prisene gjelder for de som bare har gått grunnskolen.

Forskjellen mellom høyeste utdanningsnivå og grunnskole ligger mellom 30 og 101 prosent.

Selskap Høyeste Grunnskole Forskjell
DNB 3 939 5 694 44,6%
Gjensidige 3 430 4 899 42,8%
If 3 218 6 209 93,0%
KLP 3 090 6 207 100,9%
Nordea 3 294 6 147 86,6%
SpareBank 1 3 939 5 694 44,6%
Storebrand 2 672 3 478 30,2%

Priser for enkelte årsklasser på uførerente / uførepensjon

Prisene øker år for år, i stadig stigende grad. Prisene for en 25 åring er derfor vesentlig lavere enn for en på 50 år

Priser for høyeste utdanningsnivå:

Alder 25-35 år      
Selskap 25 år 30 år 35 år
DNB 2 160 2 580 3 264
Gjensidige 1 710 2 035 2 793
If 1 741 2 015 2 466
KLP 1 620 1 620 2 364
Nordea Liv 1 848 2 052 2 532
SpareBank 1 2 160 2 580 3 264
Storebrand 1 245 1 664 2 239
Alder 40-55 år      
Selskap 45 år 50 år 55 år
DNB 5 664 7 788 10 896
Gjensidige 5 096 6 766 *
If 4 612 5 631 6 874
KLP 4 932 6 792 8 568
Nordea Liv 5 124 7 752 10 356
SpareBank 1 5 664 7 788 10 896
Storebrand 3 799 5 976 8 681

Priser for laveste utdanningsnivå (grunnskole):

Alder 25-35 år      
Selskap 25 år 30 år 35 år
DNB 2 988 3 624 4 668
Gjensidige 2 443 2 907 3 989
If 3 173 3 673 4 604
KLP 3 060 3 060 4 656
Nordea Liv 3 288 3 672 4 632
SpareBank 1 2 988 3 624 4 668
Storebrand 1 617 2 163 2 917
Alder 40-55 år      
Selskap 45 år 50 år 55 år
DNB 8 316 11 556 16 296
Gjensidige 7 279 13 531 *
If 9 103 11 113 13 566
KLP 10 164 14 136 17 952
Nordea Liv 9 792 14 952 18 888
SpareBank 1 8 316 11 556 16 296
Storebrand 4 950 7 764 11 279

 

Les mer om uføreforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uførekapital

Medisinsk invaliditet