Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførekapital i Gjensidige Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

Uførekapital kan ikke kjøpes på nett. Du må kontakte Gjensidige for å få priser.

Gjensidige Forsikring
Vilkår *
Dato vilkår Lastes ned ved kjøp
Maks alder ved tegning ?
Opphørsalder ?
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum ?
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdanning
Krav til utbetaling Uføreforsikring Pluss gir deg månedlige utbetalinger hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Normalt skjer dette etter 12 måneders sykefravær. Resten av forsikringssummen blir utbetalt når du eventuelt blir erklært varig ufør.
Forskuttering Størrelsen på de månedlige utbetalingene er 1 % av forsikringssummen per måned dersom du er 100 % arbeidsufør.
Forskutterings-beløp 1 prosent av forsikringssum per måned.
Gradert utbetaling Gradert
Priser
Alder Pris 1 million
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførekapital

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Frende Forsikring - Uførekapital

Landkreditt Forsikring - Uførekapital

Nordea Liv - Uførekapital

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Storebrand Forsikring- Uførekapital

Youplus Livsforsikring - Uførekapital

Se også:

Les: Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.