Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Se dekningen de forskjellige forsikringsselskapene har på barneforsikringen.

Mange forsikringsselskaper tilbyr flere varianter av barneforsikring. Enten med forskjellige navn, eller med forskjellige valg på enkelte dekninger på barneforsikringen.

Følger du lenkene i tabellen under ser du dekningsomfanget på barneforsikringen i de forskjellige forsikringsselskapene.

Dekningene på de forskjellige barneforsikringene:

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte barneforsikringene på en standardisert måte. Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer.

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Se også:

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikringer.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på barneforsikring

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Barneforsikring - selskapenes dekning på legetjenester og psykolgitjenester