Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførerente i KLP Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

KLP Forsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår *
Minste alder ved tegning 18 år
Maks alder ved tegning 55 år
Minimum forsikringssum 24 000
Maksimal forsikringssum 90%/120.000
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Utdannelse
Utbetaling etter uføregrad Gradert
Krav til utbetaling Du får månedlige utbetalinger, når du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom utover karenstiden på 12 måneder, mens forsikringen har vært i kraft. Uføregraden fastsettes ut fra din inntektsevne, det vil si din evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt, sammenlignes inntektsmulighetene du hadde før sykdommen eller skaden, med inntektsmulighetene i ethvert arbeid som du nå kan utføre. Med inntekt menes gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste to årene før sykdommen eller skade inntraff.
Priser 50.000 kroner per år Prisene til venstre er for personer med utdanning høyskole/univ. Over 4 år, høyskole opp til 4 år, videregående skole, grunnskole.
Alder Over 4 år Opp til 4 år Vgs Gr.skole
25 1 620 2 160 2 520 3 060
30 1 620 2 160 2 520 3 060
35 2 364 3 216 3 792 4 656
40 3 444 4 764 5 640 6 948
45 4 932 6 888 8 196 10 164
50 6 792 9 540 11 376 14 136
55 8 568 12 096 14 436 17 952
Etableringsgebyr
Månedlig gebyr – sum per år 360

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Uførerente

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende Forsikring - Uførerente

Gjensidige Forsikring - Uførerente

If Skadeforsikring - Uførerente

Nordea Liv - Uførerente

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Storebrand Forsikring - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.