Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførerente i Gjensidige Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

Gjensidige Forsikring
Vilkår Lastes ned ved kjøp
Dato vilkår *
Minste alder ved tegning 16 år
Maks alder ved tegning 49 år
Minimum forsikringssum 1 000
Maksimal forsikringssum 90 % av inntekt (ink NAV og fra jobb)
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse
Utbetaling etter uføregrad Gradert
Krav til utbetaling Uførepensjonen blir utbetalt hvis du blir minst 40 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Dette skjer vanligvis etter 12 måneders sykefravær.
Priser 50.000 kroner per år Prisene til venstre er for personer med utdanning master, bachelor, videregående, grunnskole. Alle gjeldende for yrket kontormedarbeider.
Alder Master Bachelor Vgs Grunns.
25 1 890 2 316 2 701 3 781
30 2 274 2 786 3 249 4 549
35 3 074 3 766 4 392 6 149
40 4 178 5 118 5 968 8 355
45 5 710 6 996 8 158 11 420
50 7 797 9 553 11 139 15 594
55 * * * *
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Uførerente

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende Forsikring - Uførerente

If Skadeforsikring - Uførerente

KLP Forsikring - Uførerente

Nordea Liv - Uførerente

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Storebrand Forsikring - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.