Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførerente i Frende Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

Frende Forsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.01.2022
Minste alder ved tegning 18 år
Maks alder ved tegning 65 år
Minimum forsikringssum 12 000
Maksimal forsikringssum 90 % av inntekt (ink NAV og jobb)
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse
Utbetaling etter uføregrad Ikke gradert
Krav til utbetaling Forsikringstilfellet inntreffer dersom forsikrede har vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom av minst 12 måneder (karenstid), som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Det er i tillegg et krav for å få utbetaling at forsikrede har fremsatt et krav om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden og det må antas at kravet blir innvilget.
Dersom forsikrede innen 6 måneder og av samme årsak, igjen blir minst 50 prosent arbeidsufør i forsikringstiden, gjenopptas utbetaling av uførepensjonen uten krav til ny karenstid.
Priser
Alder 50.000 kroner
25 2 392
30 2 612
35 3 768
40 5 367
45 7 529
50 9 755
55 12 928
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Uførerente

DNB (Fremtind Forsikring - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Gjensidige Forsikring - Uførerente

If Skadeforsikring - Uførerente

KLP Forsikring - Uførerente

Nordea Liv - Uførerente

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Storebrand Forsikring - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.