Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførekapital i Landkreditt Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

Landkreditt Forsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.06.2017
Maks alder ved tegning 54 år
Opphørsalder 62 år
Minimum forsikringssum 1 063 990
Maksimal forsikringssum 3 191 970
G-regulering av forsikringssum Ja
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Nei
Krav til utbetaling Dersom forsikrede var minst 50 % arbeidsufør ved avtalt opphørsdato, utbetales uføreforsikringen dersom forsikrede blir vurdert som varig ufør av samme årsak innen 2 år etter opphørstidspunktet, forutsatt at arbeidsuførheten har vært sammenhengende.
Arbeidsevnen anses ikke varig nedsatt dersom forsikrede er innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV.
Dersom forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i 5 år anses arbeidsuførheten som varig, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Med spesielle forhold menes blant annet dersom forsikrede fortsatt er under yrkesmessig attføring eller medisinsk rehabilitering.
Forskuttering Nei
Forskutterings-beløp *
Gradert utbetaling Ikke gradert
Priser
Alder Pris 10 G (1.033.990)
25 1 344
30 1 632
35 2 208
40 3 336
45 5 628
50 10 188
54 16 920
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførekapital

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Frende - Uførekapital

Gjensidige Forsikring - Uførekapital

Nordea Liv - Uførekapital

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Storebrand - Uførekapital

Se også:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.