Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførekapital i Danica. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

Danica Pensjon
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.01.2021
Maks alder ved tegning 51 år
Opphørsalder 55 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum 2 500 000
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse
Krav til utbetaling Rett til utbetaling av uførekapital inntrer når forsikrede på grunn av sykdom eller skade har vært minst 50 % arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten av selskapet vurderes å være minst 50 % og varig, mens forsikringen har vært i kraft.
Forskuttering Rett til forskuttering inntrer når den forsikrede på grunn av sykdom eller skade har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i 12 måneder, mens forsikringen har vært i kraft. Utbetalingen stopper dersom den forsikrede senere blir vurdert å være mindre enn 50 % arbeidsufør.
Dersom forsikrede innen 26 uker og av samme årsak igjen blir minst 50 % arbeidsufør, mens forsikringen har vært i kraft, starter forskutteringen på nytt.
Forskutterings-beløp 1/120 per måned av forsikringssum.
Gradert utbetaling Ikke gradert
Priser
Alder Pris 1 million
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Frende Forsikring - Uførekapital

Gjensidige Forsikring - Uførekapital

Landkreditt Forsikring - Uførekapital

Nordea Liv - Uførekapital

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Storebrand Forsikring- Uførekapital

Youplus Livsforsikring - Uførekapital

Se også:

Les: Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.