Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for livsforsikring (dødsfallforsikring) i If.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til livsforsikring

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene

Prisene er oppgitt for tre forskjellige utdannelsesgruppene som brukes:

  • Universitet/høyskole
  • Videregående
  • Grunnskole

Her er prisene gjeldende for kontorarbeider i alle utdannelsesgruppene.

If Skadeforsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.11.2018
Maks alder ved tegning 60 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum 500 000
Maksimal forsikringssum 3 000 000
G-regulering av forsikringssum Ja, til 50 år
Nedjustering av utbetalt beløp Ja, 10 % fra 60 år
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Utdanning
Priser 2 millioner kroner
Alder Universitet / høyskole Viderg. Grunnsk.
25 2 252 2 655 2 797
30 2 275 2 682 3 044
35 2 554 3 021 3 503
40 3 232 3 838 4 473
45 4 541 5 425 6 337
50 6 840 8 232 9624
55 11 393 13 753 16 109
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Livsforsikring

Gjensidige Forsikring - Livsforsikring

KLP Forsikring - Livsforsikring

Landkreditt Forsikring - Livsforsikring

Nordea Liv - Livsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Storebrand Forsikring - Livsforsikring

Youplus Livsforsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.