Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for livsforsikring (dødsfallforsikring) i Eika.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til livsforsikring

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene

Forsikringen må tegnes gjennom bankene i Eika. Det er ingen prisinformasjon i Eika, eller noen av selgerbankene.

Eika Forsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.07.2022
Maks alder ved tegning 70 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum ?
G-regulering av forsikringssum Nei
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? ?
Priser
Alder 2 mill.
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

Forsikringsdekning i andre selskaper:

De fleste selskapene kaller dette for livsforsikring, noen dødsfallforsikring.

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Frende Forsikring - Livsforsikring

Gjensidige Forsikring - Livsforsikring

If Skadeforsikring - Livsforsikring

KLP Forsikring - Livsforsikring

Landkreditt Forsikring - Livsforsikring

Nordea Liv - Livsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Storebrand Forsikring - Livsforsikring

Youplus Livsforsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.