Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for livsforsikringen (dødsfallforsikringen) i Danica.

Dette er de viktigste egenskapene ved livsforsikring. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til livsforsikring

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene

Priser er ikke tilgjengelige på Danica Pensjon. Danske Bank tilbyr også denne forsikringen.

Danica Pensjon
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.02.2022
Maks alder ved tegning 66 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum 15 000 000
G-regulering av forsikringssum Nei
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Utdannelse
Priser
Alder 2 mill.
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Se også:

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Dødsfallforsikring i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Forsikringsdekning i andre selskaper:

De fleste selskapene kaller dette for livsforsikring, noen dødsfallforsikring.

DNB (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Livsforsikring

Gjensidige Forsikring - Livsforsikring

If Skadeforsikring - Livsforsikring

KLP Forsikring - Livsforsikring

Landkreditt Forsikring - Livsforsikring

Nordea Liv - Livsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Storebrand Forsikring - Livsforsikring

Youplus Livsforsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring